НИЙСЛЭЛ ШИЛДЭГ ХОРООДУУДАА ШАЛГАРУУЛАВ

Мэдээг хуваалцах

Нийслэлийн 2018 оны “Шилдэг хороо” шалгаруулах болзолт уралдаанд 6 дугаар хороо шагналт байр өргөмжлөл 4 сая төгрөг, тусгай байранд 7, 8 дугаар хороод өргөмжлөл, “Хэсгийн ахлагч нарын шилдэг баг” шалгаруулах болзолт уралдаанд 15 дугаар хороо 3 дугаар байр өргөмжлөл 6 сая төгрөг , 7 дугаар хороо шагналт байр өргөмжлөл 4 сая төгрөг, тусгай байранд 6, 12, 13 дугаар хороо тус тус шалгарлаа. Мөн Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо “Манай хороо-Миний гудамж” тусгай байр

эзэлж, гадаадад аялах эрхийн бичгээр шагнууллаа. Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн нэмэгдүүлэх, иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажлаараа Нийслэлийн шилдгээр шалгарсан