УЛААНБААТАР ХОТЫН 2040 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ КОНЦЕНЦ БОЛОВСРУУЛАХ УРАЛДААН ЗАРЛАЛАА

Мэдээг хуваалцах

Хот төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж, байгууллагууд, мэргэжлийн холбоод, иргэд та бүхнийг Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний конценц боловсруулах уралдаанд оролцохыг уриалж байна.