Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай сургалт боллоо

Мэдээг хуваалцах

Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс дүүргийн хороодын Засаг дарга нар болон дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтнуудад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтаар дүүргийн хэмжээнд үйлдэгдэж буй /хулгай, дээрэм, танхайрах гэмт хэрэг, мансууруулах бодис/ гэмт хэргийн мэдээлэл танилцуулж гарч болзошгүй гэмт хэргээс цаашид хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.