ЗАРИМ ХОРОО, СУРГУУЛИУДАД ТЕХНИКИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Мэдээг хуваалцах

Баянгол дүүрэг өнгөрсөн оноос Дэлхийн зөн Монгол ОУБ-тай хамтын ажиллагаа өрнүүлж эхэлсэн бөгөөд энэ хүрээнд өнөөдөр дүүргийн 20, 21, 22 дугаар хороо болон Ерөнхий боловсролын 13, 19, 77, 78, 113 дугаар сургуулиудад өдөр тутам хэрэглэгддэг өнгөт принтер, лиминатрын машин, самбар, цаас зүсэгч, файлын шүүгээ, ус буцалгагч зэргийг гардуулан өглөө.
Дээрх хороо болон сургуулиуд техникийн дэмжлэгийн төсөл хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа юм байна.

“Хүүхэд хамгаалал ба Нөлөөлөл” төслийг хэрэгжүүлж зорилтот бүлгийн хүүхдийг хөгжүүлэх, гэр бүлд хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх, эцэг эх, асран хамгаалагчдад эерэг хандлагыг төлөвшүүлэх, хамтрагч талуудын хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэхэд оршдог байна.