Шүүхийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэх

Мэдээг хуваалцах

2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газраас "Шүүхийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэх нь" сэдвийн хүрээнд дүүргийн иргэдэд шүүхийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлийг нэмэгдүүлэх, олон нийтийн санаа бодлыг судлах арга хэмжээг амжилттай зохион байгууллаа.