ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН “ЦЭРГИЙН БЭЛТГЭЛ СУРГАЛТ” –ЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Мэдээг хуваалцах

ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН “ЦЭРГИЙН БЭЛТГЭЛ СУРГАЛТ” –ЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Баянгол дүүргийн хороодын Засаг дарга нарын “Цэргийн бэлтгэл сургалт”-ыг 3 үе шаттайгаар зохион байгууллаа. 
Сургалтад дүүргийн 21 хорооны Засаг дарга хамрагдаж, 2019 онд Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт дэвшүүлсэн зорилтыг ханган биелүүлэх талаар нарийвчлан танилцаж, судаллаа.

Уг бэлтгэл сургалтыг Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Цэргийн штаб, Зэвсэгт хүчний 330 дугаар ангийн холбогдох бүрэлдэхүүнтэй хамтран зохион байгуулав.