"Edoc системийн ашиглалт, хэрэглээг сайжруулах нь" сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа

Мэдээг хуваалцах

Нийслэлийн Архивын газраас дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран зохион байгуулсан “Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа болон Edoc системийн ашиглалт, хэрэглээг сайжруулах нь’’ сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтанд дүүргийн харьяа байгууллагуудын 90-ээд албан хаагчид хамрагдаж, мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөгөө авч хамтран ажиллалаа.