Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залуучуудын дунд зохион байгуулагдах "Мэдээлэл технологийн сорил-2019" улсын гуравдугаар уралдаанд оролцохыг урьж байна

Мэдээг хуваалцах