Нийслэлийн Засаг даргын захирамж А/337

Мэдээг хуваалцах

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/337 дугаар захирамжаар Нийслэлийн хэмжээнд 2019 оны 04 дүгээр сарын 24-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах "Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль"-ийн үеэр нийслэлийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг түр зогсоож байна. Иймд дүүргийн хэмжээнд согтууруулах ундаа худалдаалдаг болон үйлчилдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.