2019 ОНЫ УЛСЫН ҮЗЛЭГТ АМЖИЛТТАЙ ДҮГНЭГДСЭН БАЙГУУЛЛАГА ХАМТ ОЛОН, АЛБАН ХААГЧИДДАА БАЯР ХҮРГЭЕ.

Мэдээг хуваалцах

“Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг” ажилттай зохион байгуулагдаж Баянгол дүүргийн салбар комисс шилдэг байгууллага албан хаагчидаа тодруулан өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдлаа.

 

“Шилдэг байгууллага”

  1. Дүүргийн дэргэдэх 21 байгууллагаас шилдэг байгууллагаар 96 хувь “А” үнэлгээтэй Г.Батбаяр даргатай “Баянгол дүүргийн Хөдөлмөр халамж, Үйлчилгээний хэлтэс”
  2. Дүүргийн 23 хорооноос шилдэг байгууллагаар 97 хувь “А” үнэлгээтэй Х.Ганхуяг даргатай “Баянгол дүүргийн Арванхоёрдугаар хороо”
  3. Ерөнхий боловсролын 18 сургуулиас шилдэг байгууллагаар 97 хувь “А” үнэлгээтэй Ч.Отгонпдаваа захиралтай “Нийслэлийн Ерөнхий Боловсролын 38 дугаар сургууль”
  4. Сургуулийн өмнөх боловсролын 34 байгууллагаас шилдэг байгууллагаар 98  хувь “А” үнэлгээтэй С.Уламбаяр эрхлэгчтэй “Нийслэлийн 85 дугаар цэцэрлэг” тус тус шалгарлаа.

“Шилдэг ажилтан”

  1. Дүүргийн дэргэдэх 21 байгууллагаас шилдэг байгууллагын албан хаагчдаас Нийгмийн даатгалын хэлтсийн архивын ажилтан М.Отгонцэцэг 95 хувь “А” үнэлгээтэй
  2. Баянгол дүүргийн 23 хорооны зохион байгуулагчдаас Нэгдүгээр хорооны зохион байгуулагч Г.Баттулга 98 хувь “А” үнэлгээтэй
  3. Баянгол дүүргийн 23 хорооны Иргэний танхимын зохион байгуулагчдаас “Арван наймдугаар хорооны Иргэний танхим”-ын зохион байгуулагч  Г.Алтанчимэг 93% хувь “А” үнэлгээтэй
  4. Баянгол дүүргийн ерөнхий боловсролын 18 сургуулийн архив бичиг хэргийн ажилтнуудаас Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Монгени цогцолбор сургуулийн архив, бичиг хэргийн ажилтан Ж.Алтандуулга 96% хувь “А” үнэлгээтэй
  5.  Баянгол дүүргийн 34 цэцэрлэгийн архив бичиг хэрэг хариуцан ажилладаг албан хаагчдаас Нийслэлийн 141 дүгээр цэцэрлэгийн арга зүйч Б.Намжилмаа 98% хувь “А” үнэлгээтэй тус тус шалгарлаа.