©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

БГД-ийн 25 хорооны 78 байршилд хүүхдийн тоглоомын талбайг засварлах болон шинээр байгуулж, орчныг тохижуулна

Цаг үеийн мэдээ | 2022-03-28 | Энэхүү мэдээг уншсан тоо: 368

Баянгол дүүрэгт 2022 онд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлууд буюу дээвэр засвар, фасад дулаалгын ажил хугацаандаа буюу гуравдугаар сарын 1-ээс эхэлсэн. Тэгвэл дүүргийн 25 хорооны 54 байршилд хүүхдийн тоглоомын талбайг засварлах болон шинээр байгуулж, орчныг тохижуулах ажил эхлэх гэж байна. Тодруулбал, энэ онд

 • Улсын төсвийн 6,4 тэрбум төгрөгөөр 20 байршилд,
 • Нийслэлийн төсвийн 1 тэрбум төгрөгөөр Соёл амралтын хүрээлэн,
 • Нийслэлийн ОНХС-гийн 1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 8 байршилд,
 • Дүүргийн төсвийн 2,3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 20 байршилд
 • Дүүргийн ОНХС-гийн 280 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 5 байршилд орчны тохижилт, хүүхдийн тоглоомын талбайг засварлаж, шинээр байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Түүнчлэн 2021 онд улс, нийслэл, дүүргийн нийт 3 тэрбум төгрөгөөр 24 байршилд тоглоомын талбай засварлаж, шинээр байгуулах ажил он дамнан үргэлжилж байгаа юм.

2022 ОНД ДАРААХ БАЙРШЛУУДАД ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ ЗАСВАРЛАХ, ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ БОЛОН ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ ХИЙХ БАЙРШЛЫН ЖАГСААЛТ

1-Р ХОРОО 

 • Цэрэнноровын гудамж
 • 57, 61 дүгээр байрны дунд
 • 10а, 11а дугаар байрны хойд тал (он дамжин хэрэгжиж буй)
 • 46, 49 дүгээр байрны дунд (он дамжин хэрэгжиж буй)

2-Р ХОРОО

 • Үерийн далангийн тохижилт      
 • Төмөр замын дээд сургуулийн урд       
 • 66 дугаар цэцэрлэг, 7/5 дугаар байрны дунд 
 • 63 дугаар байрны урд
 • УАА-30 дугаар байрны баруун тал
 • Хороон байрны гадна тохижилт
 • Үерийн далангийн тохижилт (он дамжин хэрэгжиж буй)
 • 58 дугаар байрны орчинд (он дамжин хэрэгжиж буй)

3-Р ХОРОО

 • 71 дүгээр байрны урд      
 • Цэрэнноровын гудамж     
 • Хороон байрны урд тал   
 • 41 дүгээр байрны баруун тал
 • 65,66 дугаар байрны урд тал
 • Нарны хороолол орчимд
 • 48а дугаар байр урд тал (он дамжин хэрэгжиж буй)

4-Р ХОРОО

 • 164 дүгээр цэцэрлэгийн ард       
 • 20 дугаар сургуулийн хойд болон баруун тал
 • 55, 58 дугаар байрны дунд
 • Арктай шарын 04, 05 ,06 дугаар байрны ард талын гурвалжин талбай
 • СОТ-1, СОТ-2 дугаар байрны урд        
 • Төмөр замын эмнэлгийн баруун тал
 • Шинэ эрин 20 дугаар сургуулийн сагсны талбай
 • 4а, 5а дугаар байрны урд талбай (он дамжин хэрэгжиж буй)

5-Р ХОРОО

 • 2 дугаар байрны хойно
 • “Тэмүүлэл” хотхоны ар тал         
 • “Номун далай” сургуулийн баруун тал
 • “Тэмүүлэл” хотхоны урд тал (он дамжин хэрэгжиж буй)
 • 3, 2 дугаар байрны дунд (он дамжин хэрэгжиж буй)

6-Р ХОРОО

 • 43, 44а, 44б, 41 дүгээр байрны дунд
 • Далангийн тохижилт        
 • “Баялаг” хотхон дунд        
 • 24, 25, 23а, 23б дүгээр байрны дунд
 • 40, 53 дугаар байрны урд (он дамжин хэрэгжиж буй)

7-Р ХОРОО

 • 97 дугаар цэцэрлэгийн урд
 • 29 дүгээр байрны урд
 • 62б дүгээр байр
 • 12 дугаар байрны урд тал (он дамжин хэрэгжиж буй)

8-Р ХОРОО

 • 94 дүгээр цэцэрлэгийн орчинд  
 • Хороон байрны тоглоомын талбай
 • 11 дүгээр байрны баруун тал     
 • Хороон байрны сагсны талбай  
 • 8 дугаар байрны зүүн тал (он дамжин хэрэгжиж буй)
 • 54 дүгээр сургуулийн ард (он дамжин хэрэгжиж буй)

9-Р ХОРОО

 • 9 дүгээр хороо СОТ 2-1 дугаар байрны баруун тал
 • СОТ 3-1 дүгээр байрны урд СОТ 3-2 дугаар байрны баруун тал 
 • СОТ-1, 2 байрны зүүн тал (он дамжин хэрэгжиж буй)
 • 146 дугаар сургуулийн гадна талбай (он дамжин хэрэгжиж буй)
 • 133 дугаар цэцэрлэг (он дамжин хэрэгжиж буй)

10-Р ХОРОО

 • Шинээр баригдах бага сургуулийн ард
 • Зүүн нарангийн 12 дугаар гудамж       
 • 10 дугаар хороонд (он дамжин хэрэгжиж буй)

11-Р ХОРОО

 • Зүүн Ард Аюушийн 6, 7 дугаар гудамжны дунд        
 • 28 дугаар сургуулийн зүүн тал   

12-Р ХОРОО

 • 13 дугаар байрны зүүн тал         
 • 24 дүгээр байрны урд тал
 • 19 дүгээр байрны зүүн тал

13-Р ХОРОО

 • 2а дугаар байрнаас 2в байр хүртэл         
 • 76 дугаар цэцэрлэгийн ард
 • 3 дугаар байрны ард        
 • 13 дугаар сургуулийн урд
 • 9-1 дүгээр байрны урд     
 • 9 дүгээр байрны урд (он дамжин хэрэгжиж буй)      

14-Р ХОРОО

 • 20 дугаар байрны урд      
 • 15 дугаар байрны урд
 • 18 дүгээр байрны урд
 • 10 дугаар байрны урд

15-Р ХОРОО

 • 21, 22 дугаар байрны урд
 • 161 дүгээр цэцэрлэгийн баруун тал

16-Р ХОРОО

 • Гандангийн урд хэсэг       

17-Р ХОРОО

 • Ганьтийн байрны ар тал
 • 35 дугаар байрны ард тал
 • 35 дугаар байрны урд тал
 • Жалханц хутагт Дамдинбазарын гудамж       
 • Чингүнжавын гудамжнаас Амарсанаагийн гудамж хүртэл
 • “Элеганс” хотхоны тоглоомын талбай

18-Р ХОРОО

 • Үерийн далангийн тохижилт      
 • 88 дугаар цэцэрлэгийн хойд тал
 • Жалханц хутагт Дамдинбазарын гудамж”      
 • “Чингүнжавын гудамжнаас Амарсанаагийн гудамж хүртэл
 • 64, 65 дугаар байрны дунд         
 • 45 дугаар байрны зүүн тал
 • 45 дугаар байрны урд (он дамжин хэрэгжиж буй)

19-Р ХОРОО

 • Үерийн далангийн тохижилт
 • 58 дугаар байрны зүүн тал         
 • Чингүнжавын гудамжны тохижилт       
 • “Жалханц хутагт Дамдинбазарын гудамж”
 • “Чингүнжавын гудамжнаас Амарсанаагийн гудамж хүртэл
 • 53, 54 дүгээр байрны дунд
 • 52 дугаар байрны зүүн тал (он дамжин хэрэгжиж буй)
 • 61 дүгээр байрны урд тал (он дамжин хэрэгжиж буй)

20-Р ХОРОО

 • ДСАА-5 дугаар гудамж    
 • Гурвалжингийн гүүр
 • Өнөр 45 байрны дунд
 • Эрин хороолол орчимд  
 • Эрин хороолол 53-10 дугаар байр (он дамжин хэрэгжиж буй)

21-Р ХОРОО

 • 607 Худгийн урд    
 • Горькийн 28 дугаар гудамж
 • 278 дугаар цэцэрлэгийн гадна талбай (он дамжин хэрэгжиж буй)

22-Р ХОРОО

 • Соёл амралтын хүрээлэн
 • Зүүн Нарангийн 16-73 тоот

23-Р ХОРОО

 • ЗАА-ын 25/235, 237 тоот 
 • Энхбаярын зам дагуу       

24-Р ХОРОО

 • Алтай хотхон 12 дугаар байр
 • 25, 27 дугаар байрны дунд (он дамжин хэрэгжиж буй)

25-Р ХОРОО

 • “Голден парк-1” хотхон
 • “Голден парк-2” хотхон
 • “Түвшин Өргөө” 304, 305 дугаар байрны урд
 • Гурвалжингийн гүүр
 • Цоглог хотхон (он дамжин хэрэгжиж буй)
 • “Голден парк-1” хотхон (он дамжин хэрэгжиж буй)

​​​​​​

Шинэ мэдээ

Баянгол дүүргийн 11 сурагч элсэлтийн ерөнхий шалгалтандаа 800 оноо авлаа

2022-07-01 | Үзсэн тоо: 305

Тарья, арчилъя, усалъя, ургуулъя” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа

2022-07-01 | Үзсэн тоо: 132

БГД-ийн 5, 6 ХОРООНД ДӨРВӨН БАЙРШИЛД ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫГ ЗАСВАРЛАЖ, ШИНЭЭР ТАВИАД БАЙНА

2022-07-01 | Үзсэн тоо: 138

Баянгол дүүрэгт Үндэсний их баяр наадмыг угтсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээ эхэллээ

2022-07-01 | Үзсэн тоо: 96

Ө.Сумъяабаатар: Дүүрэгт хийгдэж байгаа явган замыг боломжоор нь өргөн хийгээрэй  

2022-06-27 | Үзсэн тоо: 69

Баянгол дүүрэг УБТЗ-ын Политехник коллежтой хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа  

2022-06-27 | Үзсэн тоо: 325

БГД-ийн Засаг дарга Ө.Сумъяабаатар Япон улсын Элчин сайдын Яамны II нарийн бичгийн дарга, ноён Танака Рёог хүлээн авч уулзлаа

2022-06-27 | Үзсэн тоо: 682

“Үйлдвэрлэгчээс-Хэрэглэгч танд” төслийн хүрээнд менежментийн баг сонгон шалгаруулах тухай зарлал

2022-06-21 | Үзсэн тоо: 45

Ө.Сумъяабаатар: Гэмтлийн эмнэлгийн 1,5 км замыг Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 4 эгнээ болгож, өргөтгөн шинэчлэх ажил эхэллээ

2022-06-21 | Үзсэн тоо: 246

Баянгол дүүргийн ЗДТГ-ын алба хаагчдын хүүхдүүд Хилийн 0164 дүгээр ангитай танилцлаа

2022-06-21 | Үзсэн тоо: 239

Баянгол дүүргийнхээ 4, 5, 25 дугаар хороонд ажиллалаа

2022-06-20 | Үзсэн тоо: 123

БЭЛТГЭЛ ҮҮРЭГТНҮҮДЭД “ЦЭРГИЙН БАГА МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ” СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ ДУУСЛАА

2022-06-20 | Үзсэн тоо: 59

Гавьяат эдийн засагч Г.Янсанжав: Говьд мод тарихаас илүү УСНЫ НӨӨЦИЙГ хамгаалах нь чухал

2022-06-16 | Үзсэн тоо: 40

Ө.Сумъяабаатар: Долдугаар сарын эхний долоо хоногтоо багтаан төв зам дагуух хашаа хайсыг будаж, засварлах шаардлагатай

2022-06-15 | Үзсэн тоо: 551

БГД-ийн төр захиргааны байгууллагынхан спортын 5 төрлөөр өрсөлдөж аваргуудаа тодрууллаа

2022-06-13 | Үзсэн тоо: 1204

Их уншигдсан мэдээ

Хот хооронд зорчих иргэдэд хийх PCR шинжилгээ үнэ төлбөргүй

2020-11-26 | Үзсэн тоо: 6530

Д.Мөнхбаатар: БГД ногооны худалдаа эрхлэгчдээсээ түрээс авалгүйгээр эх орныхоо хөрсөнд тарьсан төмс, хүнсний ногоогоо борлуулах боломжийг нь бүрдүүллээ

2021-08-15 | Үзсэн тоо: 5528

БГД-ийн 20 дугаар хороо, Хархорин захын гадна ил задгай худалдаа эрхэлж байгаа асуудлыг цэгцэлнэ

2021-07-30 | Үзсэн тоо: 4892

Баянгол дүүрэг, Модны-2-ын замын эхний хэсгийг нээлээ

2021-09-10 | Үзсэн тоо: 4586

БАЯНГОЛ дүүргийн хэмжээнд нөөцийн мах худалдан борлуулж буй цэгүүд

2021-05-20 | Үзсэн тоо: 4370

“Барс” захын арын цэцэрлэгт хүрээлэнд “Тэргүүн чансаа” ХХК хууль зөрчин авто машины зогсоол барихыг таслан зогсоолоо

2021-06-11 | Үзсэн тоо: 3931

Дархлаажуулалт, тархвар судлаач эмч Ц.Даваажав: ВАКЦИНЫ ХОЁР ДАХЬ ТУНГ ХИЙЛГЭХ ХҮРТЭЛ ИРГЭД ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМЭЭ ӨНДӨРЖҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА

2021-03-16 | Үзсэн тоо: 3789

С.Мөнхзаяа: “Баянгол-Чадварлаг багш” хөтөлбөрийн хүрээнд гурван том зорилт дэвшүүлсэн

2021-07-02 | Үзсэн тоо: 3269

Баянгол дүүрэг коронавируст “Ковид-19” халдварын эсрэг вакцинжуулалтад 6662 иргэнийг хамруулаад байна

2021-03-10 | Үзсэн тоо: 2860

Дөрөвдүгээр сарын 5-ны өдөр коронавируст халдварын эсрэг вакцин хийх ЦЭГҮҮД

2021-04-05 | Үзсэн тоо: 2816

БГД-т "Хархорин", "Сандэй", "Барс", "Орхон", "Гранд плаза" зэрэг таван худалдааны төвд дархлаажуулалтын цэг нээлээ

2021-11-17 | Үзсэн тоо: 2799

Баянгол дүүргийн Засаг дарга өнөөдөр “Улаанбаатар төмөр зам” ХНН-ийн удирдлагуудыг хүлээн авч уулзлаа

2021-04-02 | Үзсэн тоо: 2601

БГД-ийн Засаг дарга "Улаанбаатар төмөр зам" ХНН-ийн удирдлагуудтай уулзаж, Н.Цэрэнноровын нэрэмжит гудамжны тохижилтын асуудлаар санал солилцлоо

2021-08-10 | Үзсэн тоо: 2510

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ДАРГА, ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ДАРГА НАР ГУРВАН ТАЛТ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

2021-03-24 | Үзсэн тоо: 2365

Ө.Сумъяабаатар: “Алтай хотхон” буюу 24 дүгээр хороонд 600мкв жишиг хорооны цогцолбортой болно

2021-04-02 | Үзсэн тоо: 2352

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.