ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ-90 МИНУТ

Мэдээг хуваалцах

Иргэдийн эрүүл, аюулгүй, цэвэр орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор дүүргийн хэмжээнд “ Их цэвэрлэгээ-90 минут” бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2018 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн Бямба гаригт 11.00-12.30 цагийн хооронд дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллага, их дээд, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, хог тээврийн байгууллага, сууц өмчлөгчдийн холбоод, аж ахуй нэгж байгууллага, иргэд идэвхтэй хамрагдлаа