©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-14
 • ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

  Төсвийн тухай хуулийн дагуу төсвийн дунд хугацааны төсөөлөл болон жилийн төсвийн төлөвлөгөөний төсөл боловсруулан хэлэлцүүлж батлуулах, төсвийн хэрэгжилтийг хангаж, төсвийн орлого, зарлагын гүйлгээг гүйцэтгэх, түүнд хяналт тавих, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийг хангах, аж ахуй нэгж байгууллага болон төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайлан хүлээн авч тулган баталгаажуулах, нэгтгэх төсвийн гүйцэтгэлийг цаг хугацаанд нь тайлагнахад оршино.

  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  • Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн чадавхийг дээшлүүлэхэд шаардлагатай төсвийн орлогыг бүрдүүлэх, орлогын бааз суурийг нэмэгдүүлэх
  • Төсвийн төлөвлөлтийг сайжруулах, зарцуулалтанд хяналт тавих,
  • Төсвийн байгууллагуудын төлбөр тооцоог гүйцэтгэх, санхүүжилтыг олгох
  • Аж ахуй нэгж байгууллага болон төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайлан хүлээн авч тулган баталгаажуулах, нэгтгэх төсвийн гүйцэтгэлийг цаг хугацаанд нь тайлагнах, санхүүгийн тайлангийн олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах
  • Өмч хөрөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах,
  • хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох
  • Бүртгэл тооцооны ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, хэрэглэгчдийг бодит мэдээлэлээр хангах, тэдгээрт дэвшилтэт технологийн программ хангамжаар үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг   үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.
  • ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ
   • Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн чадавхийг дээшлүүлэхэд шаардлагатай төсвийн орлогыг бүрдүүлэх, орлогын бааз суурийг нэмэгдүүлэх
   • Төсвийн төлөвлөлтийг сайжруулах, зарцуулалтанд хяналт тавих,
   • Төсвийн байгууллагуудын төлбөр тооцоог гүйцэтгэх, санхүүжилтыг олгох
   • Аж ахуй нэгж байгууллага болон төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайлан хүлээн авч тулган баталгаажуулах, нэгтгэх төсвийн гүйцэтгэлийг цаг хугацаанд нь тайлагнах, санхүүгийн тайлангийн олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах
   • Өмч хөрөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах,
   • хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох
   • Бүртгэл тооцооны ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, хэрэглэгчдийг бодит мэдээлэлээр хангах, тэдгээрт дэвшилтэт технологийн программ хангамжаар үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг   үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.
 • Нэр

  Албан тушаал

  Утас

  1

  Д.Долгормаа

  Хэлтсийн дарга

  99010901

  2

  Д.Дугармаа

  Ерөнхий нягтлан бодогч

  89118343

  3

  Д.Яруу

  Төсвийн ахлах мэргэжилтэн

  99063764

  4

  Б.Хулан

  Бүртгэлийн мэргэжилтэн

  99136642

  5

  Г.Бодь-Амар

  Орлогын эдийн засагч

  99244281

  6

  Т.Боролзойхүү

  Тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

  99880459

  7

  Асемгул

  Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн

  99125891

  8

  О.Нармандах

  Өмч, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

  99824698

  9

  Д.Энхтайван

  Банкны төлбөр, тооцоо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

  99768164

  10

  Б.Ганцогт

  Банкны төлбөр, тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 

  99910170

  11

  Д.Ганаа

  Банкны төлбөр, тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 

  99086986

  12

  Ж.Бямбаа

  Банкны төлбөр, тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 

  99036999

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.