©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

Хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтэс

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-14
 • ЗОРИЛГО:

  Худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр иргэдийн эрэлт хэрэгцээ, хүсэлт сонирхолыг бүх талаар хангахад чиглэсэн төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, чанартай үзүүлэхэд оршино.

  ЗОРИЛТ:

  Хүн амд үзүүлэх үйлчилгээний чиглэлээр дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бүх төрлийн үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлэх бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлэх, үйлдвэрлэл худалдаа, нийтийн хоол, зочид буудал, ахуйн үйлчилгээ, хүнс, хөдөө аж ахуй, авто засвар үйлчилгээ, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

  ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ:

  • Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ.
  • Хүн амын хүнсний нөөц, хангамж, хүнсний аюлгүй. байдал, ахуй нөхцөл, бүх төрлийн үйлчилгээний хүртээмж, чанарын байдалд хяналт тавьж, сайжруулах.
  • Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, мэргэжил арга. зүйн зөвлөгөө өгөх
  • Салбарын асуудлаар судалгаа, шинжилгээ хийх. хяналт тавих, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд санал боловсруулах, хангах чиг үүрэгтэй.
  • Худалдааны чиглэлээр бүрдүүлэх бичиг баримт

   Хариуцсан мэргэжилтэн Д.Ганбаа  Утас:70130954

   Бүрдүүлэх материал:

   • Иргэд бол хүсэлт цахим үнэмлэхийн хуулбар
   • ААНБ бол албан бланк дээр хүсэлт бичих /ААНБ-ын томилогдсон захиралаар гарын үсэг зуруулсан байх, томилогдсон захиралын иргэний үнэмлэхний хуулбар байх/
   • ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар /хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/
   • Хог тээврийн гэрээ / Баянгол шинэ өргөө ОНӨААТҮГ / сүүлийн 6 сар төлсөн баримт
   • Галын дүгнэлт (БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс)
   • Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс ажлын байрны улсын байцаагчийн дүгнэлт буюу бүртгэлийн хуудас /хоол үйлдвэрлэл, хүнсний үйлдвэрлэл, хүнсний худалдаа /
   • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар  /үйлчилгээний зориулалттай, өргөтгөлтэй бол өргөтгөлийн зөвшөөрөл, газрын төлбөрийн акт, Ерөнхий менежерийн тушаал хавсаргасан байх / түрээсийн гэрээ, барилгын байцаагчийн дүгнэлт/
   • Татварын хэлтсээс татварын тодорхойлолт авсан байх.
   • Гэрчилгээний үнэ 10,000 төгрөг. /БГД  ЗДТГ  НС  100200555001 төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ/
   • Тохижилт хаягжилтын зураг
   • Орчны 50 м зураглалыг хийлгэх
   • Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ

   Тохижилтийн хүрээнд заавал хийгдсэн байх ажлууд:

   • Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогны сав
   • Гадна дотно хяналтын камертай байх
   • Нийтийн эзэмшлийн талбайн 30-с доошгүй хувьд ногоон байгууламж хийгдсэн байх
   • Нийтийн эзэмшлийн талбайд туссан гэрэлтүүлэгтэй байх
   • Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягтай байх Реклам, чимэглэл, хаягийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх             
   • Нэмэлтээр
   • Тамхины зөвшөөрөл авах /Хорооны Засаг даргаас дэмжсэн албан бичиг, хариуцсан мэргэжилтэнгээр хэмжилт хийлгэх/
   • Гэр хороолол үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, ААНБ нь халаалтыг цахилгаан болон хийн халаагуурт шилжүүлж хариуцсан мэргэжилтэн болон хорооны Засаг даргаар баталгаажуулах.
  • Хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр бүрдүүлэх бичиг баримт

   Хариуцсан мэргэжилтэн Б.Бат-Өлзий  Утас:70130954

   Бүрдүүлэх материал:

   • Иргэд бол хүсэлт цахим үнэмлэхийн хуулбар
   • ААНБ бол албан бланк дээр хүсэлт бичих /ААНБ-ын томилогдсон захиралаар гарын үсэг зуруулсан байх, томилогдсон захиралын иргэний үнэмлэхний хуулбар байх/
   • ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар /хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/
   • Хог тээврийн гэрээ / Баянгол шинэ өргөө ОНӨААТҮГ / сүүлийн 6 сар төлсөн баримт
   • Галын дүгнэлт (БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс)
   • Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс ажлын байрны улсын байцаагчийн дүгнэлт буюу бүртгэлийн хуудас /хоол үйлдвэрлэл, хүнсний үйлдвэрлэл, хүнсний худалдаа /
   • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар  /үйлчилгээний зориулалттай, өргөтгөлтэй бол өргөтгөлийн зөвшөөрөл, газрын төлбөрийн акт, Ерөнхий менежерийн тушаал хавсаргасан байх / түрээсийн гэрээ, барилгын байцаагчийн дүгнэлт/
   • Татварын хэлтсээс татварын тодорхойлолт авсан байх.
   • Гэрчилгээний үнэ 10,000 төгрөг. /БГД  ЗДТГ  НС  100200555001 төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ/
   • Тохижилт хаягжилтын зураг
   • Орчны 50 м зураглалыг хийлгэх
   • Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ

   Тохижилтийн хүрээнд заавал хийгдсэн байх ажлууд:

   • Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогны сав
   • Гадна дотно хяналтын камертай байх
   • Нийтийн эзэмшлийн талбайн 30-с доошгүй хувьд ногоон байгууламж хийгдсэн байх
   • Нийтийн эзэмшлийн талбайд туссан гэрэлтүүлэгтэй байх
   • Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягтай байх
   • Реклам, чимэглэл, хаягийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх

   Нэмэлтээр:

   • Караоке, диско, билльярд  баарны үйлчилгээнд / Нийслэлийн соёл урлагийн газраас тусгай зөвшөөрөл авах.
   • Гэр хороолол үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, ААНБ нь халаалтыг цахилгаан болон хийн халаагуурт шилжүүлж хариуцсан мэргэжилтэн болон хорооны Засаг даргаар баталгаажуулах.
  • Хүнс, хөдөө аж ахуй, ахуйн үйлчилгээний чиглэлээр бүрдүүлэх бичиг баримт

   Хариуцсан мэргэжилтэн О.Баярмаа  Утас:70130954

   Бүрдүүлэх материал:

   • Иргэд бол хүсэлт цахим үнэмлэхийн хуулбар
   • ААНБ бол албан бланк дээр хүсэлт бичих /ААНБ-ын томилогдсон захиралаар гарын үсэг зуруулсан байх, томилогдсон захиралын иргэний үнэмлэхний хуулбар байх/
   • ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар /хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/
   • Хог тээврийн гэрээ / Баянгол шинэ өргөө ОНӨААТҮГ / сүүлийн 6 сар төлсөн баримт
   • Галын дүгнэлт (БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс)
   • Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс ажлын байрны улсын байцаагчийн дүгнэлт буюу бүртгэлийн хуудас /хоол үйлдвэрлэл, хүнсний үйлдвэрлэл, хүнсний худалдаа /
   • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар  /үйлчилгээний зориулалттай, өргөтгөлтэй бол өргөтгөлийн зөвшөөрөл, газрын төлбөрийн акт, Ерөнхий менежерийн тушаал хавсаргасан байх / түрээсийн гэрээ, барилгын байцаагчийн дүгнэлт/
   • Татварын хэлтсээс татварын тодорхойлолт авсан байх.
   • Гэрчилгээний үнэ 10,000 төгрөг. /БГД  ЗДТГ  НС  100200555001 төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ/
   • Тохижилт хаягжилтын зураг
   • Орчны 50 м зураглалыг хийлгэх
   • Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ

   Тохижилтийн хүрээнд заавал хийгдсэн байх ажлууд:

   • Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогны сав
   • Гадна дотно хяналтын камертай байх
   • Нийтийн эзэмшлийн талбайн 30-с доошгүй хувьд ногоон байгууламж хийгдсэн байх
   • Нийтийн эзэмшлийн талбайд туссан гэрэлтүүлэгтэй байх
   • Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягтай байх
   • Реклам, чимэглэл, хаягийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх

   Нэмэлтээр:

   • Саун массажны үйлчилгээнд /Эрүүгийн цагдаагийн газрын зохион байгуулалттай  гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсээс цагдаагийн тодорхойлолт авсан байх/
   • Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээнд /Нийслэлийн цагдаагийн газрын тодорхойлолт авсан байх/
   • Гэр хороолол үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, ААНБ нь халаалтыг цахилгаан болон хийн халаагуурт шилжүүлж хариуцсан мэргэжилтэн болон хорооны Засаг даргаар баталгаажуулах.
  • Авто засвар үйлчилгээний чиглэлээр бүрдүүлэх бичиг баримт

   Хариуцсан мэргэжилтэн Д.Батбаяр  Утас:70130954

   Бүрдүүлэх материал:

   • Иргэд бол хүсэлт цахим үнэмлэхийн хуулбар
   • ААНБ бол албан бланк дээр хүсэлт бичих /ААНБ-ын томилогдсон захиралаар гарын үсэг зуруулсан байх, томилогдсон захиралын иргэний үнэмлэхний хуулбар байх/
   • ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар /хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/
   • Хог тээврийн гэрээ / Баянгол шинэ өргөө ОНӨААТҮГ / сүүлийн 6 сар төлсөн баримт
   • Галын дүгнэлт (БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс)
   • Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс ажлын байрны улсын байцаагчийн дүгнэлт буюу бүртгэлийн хуудас /хоол үйлдвэрлэл, хүнсний үйлдвэрлэл, хүнсний худалдаа /
   • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар  /үйлчилгээний зориулалттай, өргөтгөлтэй бол өргөтгөлийн зөвшөөрөл, газрын төлбөрийн акт, Ерөнхий менежерийн тушаал хавсаргасан байх / түрээсийн гэрээ, барилгын байцаагчийн дүгнэлт/
   • Татварын хэлтсээс татварын тодорхойлолт авсан байх.
   • Гэрчилгээний үнэ 10,000 төгрөг. /БГД  ЗДТГ  НС  100200555001 төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ/
   • Тохижилт хаягжилтын зураг
   • Орчны 50 м зураглалыг хийлгэх
   • Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ

   Тохижилтийн хүрээнд заавал хийгдсэн байх ажлууд:

   • Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогны сав
   • Гадна дотно хяналтын камертай байх
   • Нийтийн эзэмшлийн талбайн 30-с доошгүй хувьд ногоон байгууламж хийгдсэн байх
   • Нийтийн эзэмшлийн талбайд туссан гэрэлтүүлэгтэй байх
   • Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягтай байх
   • Реклам, чимэглэл, хаягийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх

   Нэмэлтээр:

    

   • Авто үйлчилгээнд /Нийслэлийн тээврийн газрын саналын хуудас авсан байх/
   • Авто үйлчилгээ болон Үйлдвэрт Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх /Нийслэлийн Байгаль орчны газраас/
   • Гэр хороолол үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, ААНБ нь халаалтыг цахилгаан болон хийн халаагуурт шилжүүлж хариуцсан мэргэжилтэн болон хорооны Засаг даргаар баталгаажуулах.

    

  • Үйлдвэр инновацийн чиглэлээр бүрдүүлэх бичиг баримт

   Хариуцсан мэргэжилтэн: Л.Даваацэрэн Утас:70130954

   Бүрдүүлэх материал:

   • Иргэд бол хүсэлт цахим үнэмлэхийн хуулбар
   • ААНБ бол албан бланк дээр хүсэлт бичих /ААНБ-ын томилогдсон захиралаар гарын үсэг зуруулсан байх, томилогдсон захиралын иргэний үнэмлэхний хуулбар байх/
   • ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар /хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/
   • Хог тээврийн гэрээ / Баянгол шинэ өргөө ОНӨААТҮГ / сүүлийн 6 сар төлсөн баримт
   • Галын дүгнэлт (БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс)
   • Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс ажлын байрны улсын байцаагчийн дүгнэлт буюу бүртгэлийн хуудас /хоол үйлдвэрлэл, хүнсний үйлдвэрлэл, хүнсний худалдаа /
   • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар  /үйлчилгээний зориулалттай, өргөтгөлтэй бол өргөтгөлийн зөвшөөрөл, газрын төлбөрийн акт, Ерөнхий менежерийн тушаал хавсаргасан байх / түрээсийн гэрээ, барилгын байцаагчийн дүгнэлт/
   • Татварын хэлтсээс татварын тодорхойлолт авсан байх.
   • Гэрчилгээний үнэ 10,000 төгрөг. /БГД  ЗДТГ  НС  100200555001 төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ/
   • Тохижилт хаягжилтын зураг
   • Орчны 50 м зураглалыг хийлгэх
   • Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ

   Тохижилтийн хүрээнд заавал хийгдсэн байх ажлууд:

   • Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогны сав
   • Гадна дотно хяналтын камертай байх
   • Нийтийн эзэмшлийн талбайн 30-с доошгүй хувьд ногоон байгууламж хийгдсэн байх
   • Нийтийн эзэмшлийн талбайд туссан гэрэлтүүлэгтэй байх
   • Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягтай байх
   • Реклам, чимэглэл, хаягийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх

   Нэмэлтээр:

   • Гэр хороолол үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, ААНБ нь халаалтыг цахилгаан болон хийн халаагуурт шилжүүлж хариуцсан мэргэжилтэн болон хорооны Засаг даргаар баталгаажуулах
 • ОВОГ НЭР

  АЛБАН ТУШААЛ 

  УТАСНЫ ДУГААР 

  1

  Э.Сансар

  Дарга

  99909223

  3 О.Баярмаа Ахуйн үйлчилгээ, ХАА хариуцсан мэргэжилтэн

  96602323

  4 Д.Батбаяр Авто үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

  99025552

  5 Б.Бат-Өлзий Аялал зуулчлал, нийтийн хоол хариуцсан мэргэжилтэн

  80509090

  6 Л.Даваацэрэн Үйлдвэрлэл инноваци хариуцсан мэргэжилтэн

  99615214

  7 С.Хишиг-Эрдэнэ Өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн

  91922090

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.