©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

Татварын хэлтэс

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-14
 • Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс нь Нийслэлийн засаг дарга, ҮТЕГ-ын даргын 1992 оны 10-р сарын 08-ны өдрийн Б/217/5 тоот хамтарсан захирамж тушаалаар анх 28 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Дүүргийн засаг даргын дэргэдэх Татварын хэлтэс нэртэйгээр зохион байгуулагдаж байсан бол өнөөдрийн байдлаар 6 тасаг, нийт 160 гаруй ажилтантай томоохон алба болон бэхжсэн байна.

  Татварын хэлтэс нь БГД-ийн нутаг дэвсгэрт татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөгөө өгөх, сургалт, сурталчилгаа явуулах, татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, улс, орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэхэд төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг.

  Манай байгууллагын 2017 оны  зориолго нь Татвар төлөгчийн бүртгэлийг сайжруулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангах жил болгон зарлаж НӨАТУС-ийн хуулийн хэрэгжилт, Е-баримт, татвар төлөгчдийн татварт хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, далд эдийн засгийг илрүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.

  Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, Тээвэрчдийн гудамж

  Утас:25-32-68, Факс: (976-21) 25-32-68

 • Тасаг

  Утасны дугаар

  Захиргааны тасаг

  1

  Хуулийн зөвлөх

  254437

  2

  Бичиг хэрэг

  253268

  Орлогын тасаг

  1

  Байцаагч

  254442

  2 Байцаагч 254427
  3 Байцаагч 254432
  4 Байцаагч 254438
  5 Байцаагч 254429
  Татварын хяналт шалгалтын тасаг
  1 Байцаагч 254434
  2 Байцаагч 254437
  Татвар төлөгчтэй харилцах тасаг
  1 Байцаагч 254426
  2 Нэг цэгийн үйлчилгээ 70001288
  Хувь хүний татварын тасаг
  1 Байцаагч 254430
  2 Байцаагч 254438
  Эрсдэл, статистикийн тасаг
  1 Байцаагч 254431
Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.