©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэвтэс

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-14
 • Баянгол дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс нь анх тус дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 09 -р сарын 09-ны өдрийн А/78 тоот дугаар тогтоолоор "Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн төв" нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдаж байсан.

  Шинээр батлагдсан Хүүхэд хамгааллын болон Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/832 тоот захирамжаар дүүргийн Тамгын газрын бүтэц, алжын байрны жагсаалтыг баталсантай холбогдуулж 2016 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 54 дүгээр тогтоолоор дүүргийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд "Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хэлтэс" болж өөрчлөн зохион байгуулсан.

  Зорилго

  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил, хамгааллын бодлого, стратеги, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, бодлого шийдвэрийг дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх.

  • Хүүхэд
   • Хүүхдийн эрхийг нийгмийн бүхий л хүрээнд хангахад хяналт тавих.
   • Дүүргийн хүүхдийн холбоо, хүүхдийн төлөө зөвлөл, хууль зүйн хорооны үйл ажиллагааг хэвийн явуулах.
   • Хүчирхийлэлд өртсөн болон зорилтод бүлгийн хүүхдүүдэд хамгааллын болон урьдчилан сэргийлэх, нөхөн сэргээх үйлчилгээг үзүүлэх.
  • Гэр бүл
   • Гэр бүлийг хүчирхийллээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх.
   • Гэр бүлийн боловсрол, эераг харилцаа хандлагыг төлөвшүүлэх, сурталчилгаа мэдээллийг бэлтгэж нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах.
   • Гэр бүлд сэтгэл зүйн зөвөлгөө, мэдээлэл өгөх.
   • Эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх.
  • Залуучууд

   15-34 насны нийгмийн үйлчилгээ зайлшгүй шаардлагатай байгаа өвсөр үе залуучуудын нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор дараах үйлчилгээнүүдийг үзүүлж байна.

   • Амьдрах ухааны сургалт.
   • Бэлгийн болон цогц боловсрол олгох эрүүл мэндийн сургалт.
   • Компьютерийн анхан болон ахисан шатны сургалт.
 • Байгууллагын утасны жагсаалт

  Албан тушаал

  Овог нэрс

  Хувийн утас

  Албаны утас

  1.  

  Хэлтсийн дарга

  А.Ганболд

  99110721

  76000060

  1.  

  Эрх зүй, албан хэрэг хөтлөлт, архив, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

  Ш.Уянга

  99694418

  1.  

  Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, мэдээллийн технологи, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

  Д.Дэлгэрмөнх

  95245338

  1.  

  Нягтлан бодогч

  Г.Баясгалан

  99028428

  1.  

  Сургалт, салбар дундын зохицуулалт, гадаад, дотоод хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

  Д.Анардарь

  86030386, 88030386

  1.  

  Хүүхдийн хөгжил, оролцоо, хүүхэд харах үйлчилгээ, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

  Н.Буянсайхан

  99754430  96220056

  76000067

  1.  

  Өсвөр үе, залуучуудын хөгжил, оролцоо, хөтөлбөр хариуцсан зохицуулагч

  Л.Хулан

  94491022

  1.  

  Өсвөр үе, залуучуудын боловсрол, зөвлөгөө мэдээлэл, хөдөлмөр эрхлэлт  хариуцсан нийгмийн ажилтан

  Б.Дуламсүрэн

  99035563

  1.  

  Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, хууль зүйн хороо, хамтарсан баг, шуурхай үйлчилгээ, хороод хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

  -

   

  1.  

  Гэр бүлийн боловсрол, зөвлөгөө мэдээлэл, хөтөлбөр, шуурхай үйлчилгээ, хороод хариуцсан мэргэжилтэн

  А.Цэнгүүн

  96665475

  1.  

  Хүүхдийн тусламжийн утас 108, эрсдэлийн үнэлгээ, шуурхай үйлчилгээ, хороод хариуцсан мэргэжилтэн

  М.Отгонгэрэл

  99797333

  1.  

  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залуучуудын асуудал, шуурхай үйлчилгээ, хороод хариуцсан мэргэжилтэн

  Ч.Мөнхзаяа

  91090984

  1.  

  Асрамж, халамжийн байгууллага, хараа хяналтгүй, хөдөлмөр эрхлэгч  хүүхэд, түр хамгаалах байрны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

  Г.Өрнөхбилэг

  88308390

   

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.