©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

Баянгол шинэ өргөө

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-14
 • Тус байгууллага нь 2013 оны 02 дугаар сард Баянгол Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 18 тоот тогтоолоор Баянгол дүүргийн хэмжээнд “Хог хаягдлын хураамжийг төвлөрүүлэх, хог хаягдлын тээвэрлэлт, нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн цэвэрлэгээ, тохижилтын ажлыг гүйцэтгэх” үндсэн чиглэлээр үүсгэн байгуулагдсан.

  Үндсэн чиглэлийнхээ хүрээнд

  1. Дүүргийн айл өрх, албан байгууллага, нийтийн эзэмшлийн зам талбайд үүссэн хог хаягдлыг өдөр тутам тээвэрлэж байна.
  2. Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, авто зам зэрэг газруудын хог хаягдлыг өдөр тутам тээвэрлэж байна.
  3. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ, иргэн, үйлчилгээний газруудтай хог хаягдлын хураамжийн гэрээ байгуулж сар бүр дүүргийн Татварын хэлтэстэй хамтран “хог хаягдлын хураамж”-ийг дүүргийн төсөвт төвлөрүүлэн ажиллаж байна.

  Үзүүлэх үйлчилгээ, нэр төрөл:

  Монгол улсын Хог хаягдлын тухай хууль, Татварын ерөнхий хууль, БГД-ийн ИТХТ-ийн 2013 оны 30 тоот тогтоолын дагуу Баянгол дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй бүх ААНБ, иргэн, үйлчилгээний газрууд Баянгол шинэ өргөө ОНӨААТҮГ-тай “хог хаягдал тээвэрлэх, хураамж төвлөрүүлэх гэрээ” байгуулж жил бүр дүгнэж ажиллах журамтай.

  Мөн дүүрэгт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүсч буй иргэн, ААНБ-ууд хог хаягдлын хураамжийн гэрээг шинээр байгуулж хураамж төлнө.

  Явуулах үйл ажиллагааны хэлбэрээс хамаараад сард төлөх хураамжийн хэмжээ харилцан адилгүй байдаг бөгөөд төлөх хураамжийн хэмжээг БГД-ийн ИТХТ-ийн 2013 оны 30 тоот тогтоолоор баталсан байдаг.

 •   Утас Хэлтэс
  1 95536263 Хэрэглэгчийн үйлчилгээний алба
  2 91546263 Үйлчилгээний алба
  3 89686263 Үйлчилгээний алба

   

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.