Мэдээ, мэдээлэл

https://www.youtube.com/watch?v=NgtnH171vtY

Баянгол дүүргийн II эмнэлэг

Видео 2018-06-06 өдрийн 14:54 цагт

Баянгол дүүргийн II эмнэлэг

Видео 2018-05-22 өдрийн 16:12 цагт

ДҮҮРГИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

санал асуулга