©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

" Улсын бүртгэлийн хэлтэс"-с үзүүлж буй үйлчилгээ

 • ШИНЭ ТӨРСӨН ХҮҮХЭД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ.

  БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  • ЭХ ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДЭВТРИЙН /ЯГААН ДЭВТЭР/ ЭХ ХУВЬ БОЛОН 3, 15 ДУГААР ХУУДАСНЫ ХУУЛБАР /ГАДААДАД ТӨРСӨН БОЛ ЭМНЭЛЭГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ АЛБАН ЁСНЫ ОРЧУУЛГЫН ТӨВӨӨР ОРЧУУЛСАН БАЙНА/
  • ТӨРСӨН ТУХАЙ ЭМНЭЛГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ
  • ЭЦЭГ, ЭХИЙН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ЭХ ХУВЬ БОЛОН ХУУЛБАРЫН ХАМТ
  • ГЭРЛЭЛТИЙН БАТАЛГАА /ХУУЛБАРЫН ХАМТ/
  • ЭХ НЬ БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭН БАЙХ ШААРДЛАГАТАЙ
  • ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ТӨГРӨГ /ДАНС  ГОЛОМТ БАНК 1165004534/

  ​​​​​​​​​​​​​​ХЭРЭВ ГЭРЛЭЛТЭЭ БАТЛУУЛААГҮЙ ТОХИОЛДОЛД

  • ЭХ ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДЭВТРИЙН /ЯГААН ДЭВТЭР/ ЭХ ХУВЬ БОЛОН 3, 15 ДУГААР ХУУДАСНЫ ХУУЛБАР
  • ЭЦЭГ, ЭХИЙН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ЭХ ХУВЬ БОЛОН ХУУЛБАРЫН ХАМТ
  • ЭХ НЬ БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭН БАЙХ ШААРДЛАГАТАЙ
  • ЭЦЭГ, ЭХ ХОЁР ӨӨРИЙН БИЕЭР ИРЖ ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ БӨГЛӨНӨ
  • ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ - 2500₮

  НӨХӨН БҮРТГЭЛ

  • ЭХ ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДЭВТРИЙН /ЯГААН ДЭВТЭР/ ЭХ ХУВЬ БОЛОН 3, 15 ДУГААР ХУУДАСНЫ ХУУЛБАР /ГАДААДАД ТӨРСӨН БОЛ ЭМНЭЛЭГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ АЛБАН ЁСНЫ ОРЧУУЛГЫН ТӨВӨӨР ОРЧУУЛСАН БАЙНА/
  • ЭЦЭГ, ЭХИЙН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ЭХ ХУВЬ БОЛОН ХУУЛБАРЫН ХАМТ
  • ГЭРЛЭЛТИЙН БАТАЛГАА /ХУУЛБАРЫН ХАМТ/
  • МОНГОЛ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭЛГҮЙ ТУХАЙ ЛАВЛАГАА
  • ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ТӨГРӨГ /ДАНС  ГОЛОМТ БАНК 1165004534/
  •  ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ДҮГНЭЛТ
 • ХҮҮХЭД ҮРЧЛЭН АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

  Бүрдүүлэх материал 

  1. ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ
  2. ТӨРСНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ЛАВЛАГАА /УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС /

  ҮРЧЛҮҮЛЖ БАЙГАА ТАЛААС:

  1. ҮРЧЛҮҮЛЖ БАЙГАА ЭЦЭГ, ЭХИЙН ТУС ТУСДАА ГАРААР БИЧСЭН ӨРГӨДӨЛ /ХОРООГООР ЦОХУУЛЖ НОТАРИАТААР БАТЛУУЛНА. /ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧИЙН ОВОГ НЭР, РЕГИСТРИЙН ДУГААР, ОРШИН СУУГАА ХАЯГ ЗААВАЛ БИЧИГДСЭН БАЙНА/

  ҮРЧЛЭН АВЧ БАЙГАА ТАЛААС:

  1. ҮРЧЛЭН АВЧ БАЙГАА ЭЦЭГ, ЭХИЙН ТУС ТУСДАА ГАРААР БИЧСЭН ӨРГӨДӨЛ /ХОРООГООР ЦОХУУЛЖ НОТАРИАТААР БАТЛУУЛНА. /ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧИЙН ОВОГ НЭР, РЕГИСТРИЙН ДУГААР, ОРШИН СУУГАА ХАЯГ ЗААВАЛ БИЧИГДСЭН БАЙНА/6-ООС ДЭЭШ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ӨРГӨДӨЛ
  2. ЦАЛИНГИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
  3. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ /ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВӨӨС/
  4. ГЭРЛЭЛТИЙН БАТАЛГАА /ХУУЛБАРЫН ХАМТ/
  5. ҮРЧЛҮҮЛЭГЧ БОЛОН ҮРЧЛЭН АВАГЧ ТАЛУУД ӨӨРИЙН БИЕЭР ИРНЭ.
  6. ЦЕГ-ААС ЯЛ ШИЙТГЭЛ ЭДЭЛЖ БАЙСАН ЭСЭХ ЛАВЛАГАА /ДҮҮРГЭЭС АЛБАН ТООТООР ЯВНА/
  7. ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ГОЛОМТ БАНКНЫ – 1165004534 ТООТ ДАНСАНД
 • 18-ААС ДЭЭШ НАСНЫ ИРГЭДИЙН УРГИЙН ОВОГ, ЭЦГИЙН НЭР, НЭР СОЛИХОД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ.

  БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  1. ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ, ЛАВЛАГААНЫ ХАМТ /УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС авч сүлжээнд оруулах /
  2. БАНКНЫ ӨР БАРАГДУУЛАХ АЛБАНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ /НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ГАЗАР-С/
  3. ӨРГӨДӨЛ /ҮНДЭСЛЭЛ, ШАЛТГААНАА ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БИЧЭЭД/ ХОРООГООР ЦОХУУЛАХ
  4. ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ /ХУУЛБАРЫН ХАМТ/
  5. ДҮҮРГИЙН ТАТВАРЫН АЛБАНААС ТОДОРХОЙЛОЛТ
  6. ЦЕГ-ААС ТОДОРОЙЛОЛТ /ДҮҮРГЭЭС АЛБАН ТООТООР ЯВНА/
  7. ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ, ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ОВОГ, ЭЦГИЙН НЭР, НЭР ЗӨРӨӨТЭЙ БИЧИГ БАРИМТЫГ НОТЛОХ 3 БИЧИГ БАРИМТЫН ХУУЛБАР, БУСАД ЗӨВ БИЧИГ БАРИМТ ГЭХ МЭТ
  8. ГЭРЛЭСЭН БОЛ ГЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ /ХУУЛБАРЫН ХАМТ/
  9. ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ГОЛОМТ БАНКНЫ – 1165004534 ТООТ ДАНСАНД

  ХУУЧИН ЭЦЭГ ТОГТООЛТ

  1. ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ, ЛАВЛАГААНЫ ХАМТ /УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС /ХУУЛБАР /
  2. ЭЦЭГ, ЭХИЙН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ /ХУУЛБАРЫН ХАМТ /
  3. ҮНДЭСЛЭЛ ШАЛТГААНЫГ БИЧСЭН, ХОРООГООР ТОДОРХОЙЛУУЛСАН, ЭЦЭГ ЭХИЙН   ТУС ТУСДАА БИЧСЭН ӨРГӨДӨЛ, ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХАМТ НОТАРИАТААР БАТЛУУЛСАН БАЙХ
  4. 7-ООС ДЭЭШ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН БИЧГЭЭР ГАРГАСАН ЗӨВШӨӨРӨЛ
  5. ЭЦЭГ ЭХИЙН ГЭР БҮЛИЙН БАТАЛГАА, ХУУЛБАРЫН ХАМТ
  6. ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ГОЛОМТ БАНКНЫ – 1165004534 ТООТ ДАНСАНД
 • 18-Н НАС ХҮРЭЭГҮЙ ИРГЭНИЙ УРГИЙН ОВОГ, ЭЦГИЙН НЭР, НЭР СОЛИХ, ЗАСВАР ӨӨРЧЛӨЛТ ХИЙЛГЭХ /ҮСЭГ ЗАСАХ/-Д БҮРТҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ:

  БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  1. ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ ЛАВЛАГААНЫ ХАМТ /УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС/
  2. ЭЦЭГ ЭХИЙН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ /ХУУЛБАРЫН ХАМТ/
  3. 6-ООС ДЭЭШ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН БИЧГЭЭР ГАРГАСАН ЗӨВШӨӨРӨЛ
  4. ЭЦЭГ ЭХИЙН ГЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУУЛБАР
  5. ҮНДЭСЛЭЛ ШАЛТГААНЫГ БИЧСЭН, ХОРООГООР ТОДОРХОЙЛУУЛСАН ЭЦЭГ ЭХИЙН ТУС ТУСДАА ГАРААР БИЧСЭН ӨРГӨДӨЛ ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХАМТ НОТАРИАТААР БАТЛУУЛСАН БАЙХ.
  6. 14-ООС ДЭЭШ НАСНЫ ХҮҮХЭД ЦЕГ-ИЙН ТОДОРОЙЛОЛТ /ДҮҮРГЭЭС АЛБАН БИЧГЭЭР ЯВНА/
  7. 16-ААС ДЭЭШ НАСНЫ ХҮҮХЭД ӨР БАРАГДУУЛАХ АЛБАНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ /НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ГАЗАР-С/
  8. 16-ААС ДЭЭШ ДҮҮРГИЙН ТАТВАРЫН АЛБАНААС ТОДОРХОЙЛОЛТ
  9. ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ГОЛОМТ БАНКНЫ – 1165004534 ТООТ ДАНСАНД
 • ГЭРЛЭЛТ БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

   Бүрдүүлэх материал 

  1. УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС “ГЭРЛЭЛТ БҮРТГЭЛГҮЙ” ТУХАЙ ЛАВЛАГАА.  ЖИЧ: 1988 ОНООС ХОЙШ ТӨРСӨН БОЛ ТҮЦ МАШИНААС ЛАВЛАГАА АВЧ БОЛНО.
  2. ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НЭГДЛЭЭС /БГД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 7-Р ТӨВ/ “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МАГАДЛАГАА” АВАХ. ҮҮНД:
  • СЭТГЭЦ МЭДРЭЛ
  • СҮРЬЕЭ
  • ДОХ
  • БЗДХӨ ЗЭРЭГ 4 ТӨРЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
  1. ГЭРЛЭГСДИЙН ТАЛААС ТУС БҮР НЭГ ГЭРЧ.
  2. ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХУУЛБАР.

  ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

  1. БИЧИГ БАРИМТЫН БҮРДЭЛ, ТАМГА ТЭМДЭГ БҮРЭН БАЙХ.
  2. ГЭРЛЭГСЭД ӨӨРИЙН БИЕЭР ИРЭХ.
  3. ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ГОЛОМТ БАНКНЫ – 1165004534 ТООТ ДАНСАНД
 • ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  Бүрдүүлэх материал 

  НЭГ. ХЭРЭВ ЗАХИРГААНЫ ЖУРМААР ГЭРЛЭЛТ ЦУЦАЛСАН БОЛ

  1. ЭХНЭР НӨХРИЙН ХАМТРАН ГАРГАСАН ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭХ ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛ ХҮСЭЛТ
  2. ГЭРЛЭЛТ ЦУЦАЛСАН ГЭРЧИЛГЭЭ /ЭСХҮЛ ГЭРЛЭЛТ ЦУЦЛАЛТЫН БҮРТГЭЛИЙН ЛАВЛАГАА УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС/
  3. ГЭРЛЭЛТ БҮРТГЭЛГҮЙ ТУХАЙ ЛАВЛАГАА /УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС/
  4. ИРГЭНИЙ БИЧИГ БАРИМТЫН ХУУЛБАР

  ЖИЧ: ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ ХИЙЛГЭХДЭЭ ЭХНЭР НӨХӨР ӨӨРИЙН БИЕЭР ИРНЭ.

  1. ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ГОЛОМТ БАНКНЫ – 1165004534 ТООТ ДАНСАНД

  ХОЁР. ШҮҮХИЙН ЖУРМААР ГЭРЛЭЛТ ЦУЦАЛСАН БОЛ

  1. ГЭРЛЭЛТ ЦУЦАЛСНЫГ ХҮЧИНГҮЙД ТООЦСОН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР /МӨН НАС БАРСАНД ТООЦСОН, СУРАГГҮЙ АЛГА БОЛСОНД ТООЦСОНЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОСОН ТУХАЙ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР/
  2. ЭХНЭР НӨХРИЙН ХАМТРАН ГАРГАСАН ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭХ ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛ, ХҮСЭЛТ
  3. ГЭРЛЭЛТ ЦУЦАЛСАН ГЭРЧИЛГЭЭ
  4. ГЭРЛЭЛТ БҮРТГЭЛГҮЙ ТУХАЙ ЛАВЛАГАА /УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС ЛАВЛАГАА/
  5. ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХУУЛБАР

  ЖИЧ: ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ ХИЙЛГЭХДЭЭ ЭХНЭР НӨХӨР ӨӨРИЙН БИЕЭР ИРНЭ.

  1. ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500₮
 • ГЭРЛЭЛТ ЦУЦЛУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  Бүрдүүлэх материал 

  НЭГ. ЗАХИРГААНЫ ЖУРМААР ГЭРЛЭЛТ ЦУЦЛАХ

  ДУНДААС ТӨРСӨН БОЛОН ҮРЧИЛЖ АВСАН 0-18 НАСНЫ ХҮҮХЭДГҮЙ, ЭД ХӨРӨНГИЙН МАРГААНГҮЙ ТОХИОЛДОЛД ЗАХИРГААНЫ ЖУРМААР ЦУЦАЛНА.

  1. ГЭР БҮЛ ЦУЦЛАХ ТУХАЙ ӨРГӨДЛӨӨ ТУС ТУСДАА БИЧИЖ НОТАРИАТААР БАТАЛГААЖУУЛАХ
  2. “ДУНДААСАА 0-18 НАСНЫ ХҮҮХЭДГҮЙ ТУХАЙ” ТУС ТУСЫН ОРШИН СУУГАА ХОРООНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ
  3. ГЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЭХ ХУВЬ ЭСВЭЛ ГЭРЛЭЛТИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЛАВЛАГАА /УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС/ ЖИЧ: ГЭРЛЭЛТ ЦУЦЛУУЛЖ БУЙ ИРГЭД БИЕЧЛЭН БАЙЛЦАНА.
  4. ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ГОЛОМТ БАНКНЫ – 1165004534 ТООТ ДАНСАНД

  ХОЁР. ШҮҮХИЙН ЖУРМААР ГЭРЛЭЛТ ЦУЦАЛСНЫГ БҮРТГЭХ

  1. ГЭРЛЭЛТ ЦУЦАЛСАН ТУХАЙ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ХУУЛБАР
  2. ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХУУЛБАР
  3. ГЭРЛЭЛТ ЦУЦЛАЛТ БҮРТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛ
  4. ГЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЭХ ХУВЬ ЭСВЭЛ ГЭРЛЭЛТИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЛАВЛАГАА /УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС/
  5. ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ГОЛОМТ БАНКНЫ – 1165004534 ТООТ ДАНСАНД
 • ГЭРЛЭЛТИЙН НӨХӨН БҮРТГЭЛ

  БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  1. УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС “ГЭРЛЭЛТ БҮРТГЭЛИЙН  ОЛДООГҮЙ” ТУХАЙ ЛАВЛАГАА.
  2. ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ДҮГНЭЛТ
  3. ГЭРЛЭЛТИЙН БАТАЛГАА МӨН ГЭРЛЭСЭН ЭСЭХ НОТЛОХ БАРИМТ
  4. ГЭРЛЭГСЭД ӨӨРСДИЙН БИЕЭР ИРЭХ
  5. ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ГОЛОМТ БАНКНЫ – 1165004534 ТООТ ДАНСАНД
 • 16 НАС ХҮРЭЭД ИРГЭНИЙ ШИНЭЧИЛСЭН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

  Бүрдүүлэх материал 

  1. ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ /ХУУЛБАРЫН ХАМТ/
  2. ЭЦЭГ, ЭХИЙН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХУУЛБАР
  3. ТӨЛБӨР ТУШААСАН БАРИМТ

  ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ҮНЭ – 15000₮

  ГОЛОМТ БАНК, НУБГ 1165004534

  ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ ҮНЭ – 3300₮

  УЛААНБААТАР БАНК, БГД ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС 2602035640

  БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭН ӨӨРИЙН БИЕЭР ИРНЭ.

  ДАХИН ОЛГОЛТ

  1. МӨНГӨ ТУШААСАН БАРИМТ

  ГОЛОМТ БАНКНЫ – 1165004534 ТООТ ДАНСАНД 15000₮

  УБ БАНКНЫ – 2602035640 ТООТ ДАНСАНД 3300₮

  1. ТОРГУУЛИЙН ДАНСАНД МӨНГӨ ТУШААСАН БАРИМТ /ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХИЙН ХУГАЦАА ХЭТЭРСЭН БОЛОН ХҮЧИНТЭЙ БАЙДЛАА АЛДСАН ХАЯЖ ҮРЭГДҮҮЛСЭН БОЛ ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧААР ТОРГУУЛИА ШИЙДҮҮЛНЭ/ УБ БАНКНЫ 2611009483 ДАНСАНД.

  БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭН ӨӨРИЙН БИЕЭР ИРНЭ.

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.