Тогтоол захирамж

ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ А/44

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2017-02-07 өдрийн 12:00 цагт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ А/95

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2017-01-09 өдрийн 08:00 цагт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ /1.6-1.20/

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2017-01-06 өдрийн 13:00 цагт

Баянгол дүүргийн засаг даргын захирамж А/903

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2015-12-10 өдрийн 12:00 цагт

Баянгол дүүргийн засаг даргын захирамж A/907

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2015-12-10 өдрийн 12:00 цагт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ А/883

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2015-12-02 өдрийн 13:00 цагт

Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2015-11-26 өдрийн 17:00 цагт