2018 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр өгсөн үүрэг даалгавар

Мэдээг хуваалцах