2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр өгсөн үүрэг даалгавар

Мэдээг хуваалцах