2018 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын нэгдсэн шуурхай зөвлөгөөн дээр өгсөн үүрэг даалгавар

Мэдээг хуваалцах