2018 оны 09 дүгээр сарын 11-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр өгсөн үүрэг даалгавар

Мэдээг хуваалцах