2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын нэгдсэн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Мэдээг хуваалцах