2018 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын нэгдсэн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Мэдээг хуваалцах