2019 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Мэдээг хуваалцах