2019 оны 06 дугаар 11-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвөлгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Мэдээг хуваалцах