2019 оны 09 дүгээр сарын 11-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвөлгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Мэдээг хуваалцах