2019 оны 09 дүгээр 23-ны өдрийн нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвөлгөөн дээр нийслэлийн засаг дарга бөгөөд улаанбаатар хотын захирагчийн өгсөн үүрэг даалгавар

Мэдээг хуваалцах