2019 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын нэгдсэн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Мэдээг хуваалцах