2020 оны дүүргийн 01 дугаар сарын 21-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвөлгөөн дээр нийслэлийн засаг дарга бөгөөөд улаанбаатар хотын захирагчийн өгсөн үүрэг даалгавар

Мэдээг хуваалцах