2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВӨЛГӨӨНӨӨС ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Мэдээг хуваалцах