2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВӨЛГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Мэдээг хуваалцах