ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НЭГДЭЛ

Мэдээг хуваалцах

Танилцуулга

Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төв нь Монгол Улсын Эрүүл мэндийн яам, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Нийслэл, дүүргийн Засаг Даргын Тамгын Газрын бодлого чиглэл, тушаал, шийдвэрүүдийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх, зохицуулах, хяналт тавих, хүн амд нийгмийн эрүүл мэнд, эмнэлгийн анхан болон II дахь шатлалын тусламж үйлчилгээг үзүүлэх үүрэгтэй төрийн үйлчилгээний байгууллага юм. 1991 оноос эхлэн одоог хүртэл дүүргийнхээ хүн aмд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна.

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

  • 1991. Октябрын районы Эрүүл мэндийн зөвлөх төвөөс Эрүүл мэндийн 7 дугаар төв нэртэйгээр салж үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.
  • 1995. Бүтцийн өөрчлөлт хийснээр Эрүүл мэндийн зөвлөх төв болж өргөжиж нарийн мэргэжлийн оношлогооны кабинетуудыг нээж чанарын ахиц гарган ажиллаж байсан.
  • 1999. Тус Эрүүл мэндийн нэгдэл нь Нэгдсэн эмнэлгийг харгалзах тушаал, захирамжаар үйл ажиллагаагаа эхэлсэн .
  • 2001. Монгол Улсын  Эрүүл мэндийн сайд, Нийслэлийн Засаг даргын хамтарсан тушаал, захирамжийг үндэслэн Баянгол Эрүүл мэндийн нэгдэл  нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
  • Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын даргын 2014.09.22-ны А/97 тоот тушаалаар Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төв нэртэй болсон.

АЛСЫН ХАРАА

Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001 стандартыг хангасан эмнэлэг болох.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Дүүргийн хүн амд нотолгоонд суурилсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг шударга тэгш, чанарын өндөр түвшинд шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх.