Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс

Мэдээг хуваалцах

Танилцуулга

Баянгол дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс нь анх тус дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 09 -р сарын 09-ны өдрийн А/78 тоот дугаар тогтоолоор "Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн төв" нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдаж байсан.

Шинээр батлагдсан Хүүхэд хамгааллын болон Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/832 тоот захирамжаар дүүргийн Тамгын газрын бүтэц, алжын байрны жагсаалтыг баталсантай холбогдуулж 2016 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 54 дүгээр тогтоолоор дүүргийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд "Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хэлтэс" болж өөрчлөн зохион байгуулсан.

Зорилго

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил, хамгааллын бодлого, стратеги, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, бодлого шийдвэрийг дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх.