ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

Мэдээг хуваалцах

Танилцуулга

Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс нь Нийслэлийн засаг дарга, ҮТЕГ-ын даргын 1992 оны 10-р сарын 08-ны өдрийн Б/217/5 тоот хамтарсан захирамж тушаалаар анх 28 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Дүүргийн засаг даргын дэргэдэх Татварын хэлтэс нэртэйгээр зохион байгуулагдаж байсан бол өнөөдрийн байдлаар 6 тасаг, нийт 160 гаруй ажилтантай томоохон алба болон бэхжсэн байна.

Татварын хэлтэс нь БГД-ийн нутаг дэвсгэрт татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөгөө өгөх, сургалт, сурталчилгаа явуулах, татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, улс, орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэхэд төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг.

Манай байгууллагын 2017 оны  зориолго нь Татвар төлөгчийн бүртгэлийг сайжруулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангах жил болгон зарлаж НӨАТУС-ийн хуулийн хэрэгжилт, Е-баримт, татвар төлөгчдийн татварт хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, далд эдийн засгийг илрүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, Тээвэрчдийн гудамж

Утас:25-32-68, Факс: (976-21) 25-32-68

Татварын албаны чиг үүрэг

  • Татварын алба дараахь үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:
  • татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөгөө өгөх, сургалт, сурталчилгаа явуулах;
  • татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  • улс, орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх.

 

7000-1288 утасны товч танилцуулга

Хэрэглэгчийнхээ нэг ч дуудлагыг алдалгүй авч татвар төлөгчидтэйгээ тогтмол холбогдож тэдний асуусан асуултанд хариулт өгдөг. Ажлын цагийн хуваарийн дагуу 7000-1288 утас маань тогтмол ажилладаг бөгөөд цаг хугацаа алдалгүй төрийн үйчилгээг татвар төлөгчдөд хүртээмжтэйгээр хүргэдэг шуурхай үйлчилгээ юм.