Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс

Мэдээг хуваалцах

Танилцуулга

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН

ИРГЭД, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД ҮЗҮҮЛДЭГ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

 

 

Хэлтэс, албаны нэр

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл

Бүрдүүлэх материал, тавигдах шаардлага

Холбогдох хууль тогтоомж, журам

Тайлбар

1

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс

Сууц өмчлөгчдийн холбоог бүртгэж гэрчилгээ олгох

Дүүргийн Засаг даргад хандаж бүртгэлд бүртгүүлж гэрчилгээ хүссэн тухай хүсэлт

Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн хутай хууль 2003-06-18

Холбогдох материалыг судлан үзэж нарийвчлан судлах шаардлагагүй бол ажлын 10 хоногт багтаан олгоно.

Бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр, баталгаажуулсан гарын үсэг

Удирдах зөвлөл, Хяналтын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр, баталгаажуулсан гарын үсэг

Холбооны дүрэм

УЗ, ХЗ-ийн дарга, гишүүдийн хувийн мэдээлэл, тухайн орон сууцанд байнга оршин суугчыг нотолсон холбогдох баримт /анкет, иргэний үнэмлэх, үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар/

Барилгын болон хуралдаан зохион байгуулсан үеийн фото зураг

Харьяа хорооны Засаг даргын дэмжсэн тухай албан бичиг

Гэрчилгээний төлбөр төлсөн баримт

“Баянгол Шинэ өргөө” ОНӨААТҮГ-тай байгуулсан гэрээ

Шаардлагатай бусад баримт

2

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэх Засаг даргын дэмжсэн бичиг, санал гаргаж хүргүүлэх

Дүүргийн Засаг даргад дэмжсэн бичиг хүссэн албан бичиг

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай /Шинэчилсэн найруулга/

2012-05-17

Холбогдох материалыг судлан үзэж нарийвчлан судлах шаардлагагүй бол ажлын 2-4 хоногт багтаан олгоно.

Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар

Үйл ажиллагааны танилцуулга

3

ААНБ-ын үйл ажиллагаа эрхлэх гэрчилгээ авахад тавигдах гадна тохижилтын шаардлага

Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогийн савтай байх

Гадна, дотор талдаа камертай байх /бичлэг нь 21 хоног/

Эзэмшил талбайн 30-аас доошгүй хувьд зүлэгжүүлэлт, хийж мод бут сөөг,цэцгийн мандал байгуулах.

Нийтийн эзэмшил талбай руу туссан гэрэлтүүлэгтэй байх

Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягжилттай байх.

Үйл ажиллагаа явуулж буй объектын гадна тохижилт, өнгө үзэмж сайтай байх

НИТХ тогтоол 2017.04.27

Гадна зар суртчилгаа байрлуулахад дагаж мөрдөх журам, МУ-ын засгийн газрын 2013-оны 37-р тогтоол

Нийслэлийн худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг журам 2016 он

 

Холбогдох материалыг судлан үзэж нарийвчлан судлах шаардлагагүй бол ажлын 3-5 хоногт багтаан олгоно.

4

Нийтийн эзэмшил, орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн асалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад хяналт тавьж ажиллах

Засварын дуудлага: Хайрхан наран трейд ХХК Инженер 90166612

НШУЗТөв 11310005

 

Дуудлага хүлээн авснаас хойш 48 цагийн дотор шийдвэрлэнэ.

5

Орон сууц, гэр хорооллын гудамжны авто замын ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллах

Яаралтай дуудлага НШУЗТөв 11310005

Хүсэлтийг албан бичгээр Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт гаргах

 

Дуудлага өгөх, авто замын засвар, шинэ замын саналыг албан бичгээр хүлээн авч төлөвлөгөөнд тусгана.

7

 

ААНБ-ын гадна хаягжилтанд тавигдах шаардлагыг мөрдүүлж ажиллах

Гадна хаягжилтийн фото зураг

Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 37 дугаар тогтоол

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 9/10 дугаар тогтоол /Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад дагаж мөрдөх журам/

Хаягийн байгууламж шаардлага хангасан тохиолдолд ХҮҮ эрхлэх гэрчилгээнд гарын үсэг зурна.