Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс

Мэдээг хуваалцах

Танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Дүүргийн өнгө үзэмжийг сайжруулах, оршин суугчдын ая тухтай ажиллаж амьдрах тохитой, таатай орчинг бүрдүүлэх, төрийн үйлчилгээг шуурхай, нээлттэй, ил тод үзүүлэхэд чиглэгдэн ажиллаж, ажлын хариуцлага, ажлын байрны дэг журмыг сайжруулж, төрийн албаны хариуцлага, ёс зүйн хэм хэмжээг хуулийн хүрээнд өндөржүүлэн ажиллахад оршино.

ЗОРИЛТ:

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хог цэвэрлэгээ, агаарын болон орчны бохирдол, нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлэг, гадна зар сурталчилгаа, мэдээллийн байгууламж, тохижилт, ногоон байгууламж, орон сууц, нийтийн аж ахуй, сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагаа, дэд бүтэц, авто зам зэрэг чиглэлийн хүрээнд хууль тогтоомж, дээд газрын бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих үүрэгтэй.