Цэргийн штаб

Мэдээг хуваалцах

Танилцуулга

Зорилт

        Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас 2017 оныг “Хууль, тогтоомжийг сурталчлах жил”-ийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн шинээр батлагдсан Батлан хамгаалах салбарын багц хуулийг сурталчлах, Батлан хамгаалах төрийн үйлчилгээг иргэн, байгууллага, аж ахуйн нэгжид ил тод, чирэгдэлгүй хүргэх зорилго, зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаа.