Цэргийн штаб

Мэдээг хуваалцах

Танилцуулга

Тус Цэргийн штаб нь 1965 онд Улаанбаатар хотыг районы зохион байгуулалтанд шилжихэд Октябрийн районы АДХГЗ-ны бүтцэд цэргийн төлөөлөгч, иргэний хамгаалалтын штабын дарга гэсэн орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж иржээ.

Сайд нарын Зөвлөлийн 1975 оны тогтоолоор Цэрэг, иргэний хамгаалалтын тасаг, 1979-1983 онд Цэргийн хэлтэс, 1983-1992 онд дүүргийн Цэрэг-иргэний хамгаалалтын штаб, 1992-2002 онд дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Цэрэг-иргэний хамгаалалтын хэлтэс, 2003-2005 онд Цэргийн болон гамшгаас хамгаалах штаб, 2005 оноос Цэргийн штаб нэртэйгээр иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэж байна.

2018 оныг бид “Хууль тогтоомж-Дайчилгааны бэлэн байдлын жил” болгон зорилтоо дэвшүүлж батлан хамгаалах бодлого үйл ажиллагааг сурталчлан ажиллаж байна.