Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Мэдээг хуваалцах

Танилцуулга

 

 

Хариуцах албан хаагчийн мэдээлэл

 

Үйлчилгээний төрөл

1

Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

М.Солонго

Хүүхэд үрчлэлтийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хэсгийг ахлан ажиллах

 

 

2

 

Эрх зүйн нийтлэг асуудал хариуцсан ажилтан

Л.Сарангэрэл

 

 

Хорихын чөлөө болон удаан хугацааны уулзалтын хүсэлт уламжлах