8-р хороо

Мэдээг хуваалцах

Танилцуулга

Тус хороо нь анх 1983 оны аравдугаар сарын 20-нд Октябрын районы Орон сууц гудамжны 31 дүгээр хороо болон байгуулагдаж Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль үйлчилж эхэлснээр шинэ зохион байгуулалтад орж Баянгол дүүргийн 8 дугаар хороо болжээ. Энэ хороо нь 32.5 га нутаг дэвсгэртэй, орон сууцны 42 байр, 86 орцтой, Сууц өмчдлөгчдийн 16 холбоотой, орчин үеийн байшин хороолол бүхий тохилог орчинтой.

Тус хорооны нутаг дэвсгэрт худалдаа үйлчилгээний “Дүүхээ” ХХК, Баянгол худалдааны төв, Баянгол их дэлгүүр, Coral худалдааны төв зэрэг томоохон  байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулдаг. Баянгол дүүргийн 8 дугаар хороонд нийслэлийн тэргүүний сургууль “Эрдмийн ундраа” цогцолбор сургууль, 93 дугаар ахлах сургууль, 89, 93, 94, 95 дугаар цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус хороо үйл ажиллагааныхаа үндсэн үзүүлэлтээр байгуулагдсан цагаасаа хойш район, дүүрэгтээ эхний байруудад тогтмол шалгарч байсны дотор 1985-1988, 1990-1991, 1993-1995, 1997 онд нийслэлийн Тэргүүний хороо болсон юм. Мөн 2013 онд Дүүргийн тэргүүний хороогоор шалгарч байжээ.

Хорооны Засаг дарга нар

  1. Г.Нямаа 1983-1992 он
  2. Лувсан 1983-1992 он
  3. Б.Тогоо 1992-2000 он
  4. Ганбат 2000-2001 он
  5. Д.Дуламсүрэн 2001-2012 он
  6. Б.Алтангэрэл 2012 оноос хойш ажиллаж байна.