©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

 Б.Мөнхбат: “БАЯНГОЛ-ХҮҮХЭД ХЭРЭГЛЭГЧ” ХӨТӨЛБӨР нь хүүхдийн “ОРОЛЦОО, ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛАЛ" гэсэн гурван чиглэлтэй

Цаг үеийн мэдээ | 2021-07-08 | Энэхүү мэдээг уншсан тоо: 853

Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Хүний хөгжлийн бодлого” чиглэлийн хүрээнд “Баянгол-Хүүхэд хэрэглэгч” дэд хөтөлбөрийг 2021-2024 онд хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Тус хөтөлбөр нь хүүхдийн “ОРОЛЦОО, ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛАЛ” гэсэн гурван чиглэлийн хүрээнд 6 зорилт 30 үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх бөгөөд дүүргийн хэмжээнд хэд хэдэн томоохон ажлыг хийж эхлээд байгаа юм. Иймд хөтөлбөрийн зорилго, зорилт болон ямар ажил хийж буй талаар дүүргийн ЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.МӨНХБАТААС тодрууллаа. 

Тэрбээр “Хүүхэд, хамгаалал, хөгжлийн үндэсний асуудлаарх төрийн түвшний зорилтыг орон нутгийн хэмжээнд загварчлан хэрэгжүүлж, дүүргийн нийгмийг хүүхэд өөрийн оюун санаа, байр сууриа илэрхийлэх, авьяас билэг, гоо сайхан, эрдэм мэдлэгээ өсгөх, нэр төр, эрүүл мэндээ хамгаалахад тохиромжтой гэр бүл, байгууллагын цогц нэгдэл болгон хөгжүүлэх зорилгоор “Баянгол-Хүүхэд хэрэглэгч” хөтөлбөрийг 2021-2024 онд хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

Нэгдүгээрт: Хүүхдийн төлөөх засаглалыг хүүхдийн оролцоотойгоор бэхжүүлэх чиглэлийн хүрээнд Засаг даргын Тамгын газар, харьяа хэлтэс, алба, хороо, хамтарсан багуудыг чадавхжуулах,  Хүүхдийн оролцоо, санаачилгыг дэмжиж, хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллагуудтай хамтран ажиллах зэрэг зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ.

  • Дээрх зорилтуудын хүрээнд эхний ээлжинд дүүргийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрмийг шинэчлэн баталж Дүүргийн хүүхдийн чуулганыг 2021 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр “Оролцоод хөгжье” уриан дор цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан. Чуулганы үеэр хүүхдийн өөрөө удирдах байгууллагын төлөөлөл 3 сурагч хүүхдийн эрхийн тулгамдаж буй асуудал, хүүхдийн оролцооны клуб, дугуйлангийн дэмжлэг,  хэл яриа, сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн тэгш оролцооны тухай зэрэг агуулгын хүрээнд илтгэл хэлэлцүүлж, хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн бөгөөд тус чуулганаас Баянгол дүүргийн  “Хүүхдийн элч”-ийг сонгосон.

Хоёрдугаарт: Сурч, хөгжих орчин нөхцөлийг сайжруулах чиглэлийн хүрээнд Хүүхдэд зориулсан боловсрол, соёлын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлж, сургалтын байгууллага, төвийн хөтөлбөрийн шинэчлэл, хэрэгжилт, хяналтыг сайжруулах, Хүүхдэд чиглэсэн сургалт, хөгжүүлэх ажлыг нэмэгдүүлэх, нийгэмд хандсан хүүхдийн оролцоотой соён гэгээрүүлэх ажлыг санаачлан хэрэгжүүлэх гэх мэт зорилтуудыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.

  • Хүүхдийг хөгжүүлэх чиглэлийн хүрээнд Баянгол дүүрэг бусад дүүрэгтэй харьцуулахад харьцангуй дэд бүтэц, нөөц бололцоо хангалттай дүүрэг юм.  Жишээ нь: Хүүхэд, залуучуудын соёлын ордон, Гэр бүл, ёслолын ордон, Усан спорт сургалтын төв, Баянгол-Зуслан” зэрэг байгууллагууд хүүхдийн боловсрол, хөгжлийн чиглэлээр тусгайлан төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. Тухайлбал, Хүүхэд, залуучуудын соёлын ордон нь 13 төрлийн дугуйлан секцэд жилд дунджаар 800 гаруй хүүхдийг хамруулдаг бөгөөд 2021 онд цаг үеийн нөхцөл байдлаас хамааран хагас жилийн байдлаар 12 төрлийн дугуйланд 452 хүүхэд ганцаарчилсан болон цахим хэлбэрээр  хамрагдаж байна.

Гуравдугаарт: Хүүхдийн эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах чиглэлийн хүрээнд Хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, гэр бүлийн эрүүл мэндийг боловсролыг дэмжин хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийг бууруулах, Хүүхдийн эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулан эцэг, эх, асран хамгаалагч, олон нийтэд хүүхэд асрах, хүмүүжүүлэх мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшүүлэх зэрэг зорилтуудыг хэрэгжүүлэх бөгөөд хэд хэдэн томоохон ажлыг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Тухайлбал,

  • Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил хамгаалал эрхийн хүрээнд судалгаа шинжилгээ, хяналт зохицуулалт хийх, гэр бүлийн оролцоог идэвхжүүлэх, соён гэгээрүүлэх, тэдний эрх ашгийг хамгаалах хүрээнд хохирогчийн амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээг үзүүлэн тэднийг нөхөн сэргээж, тайвшруулах, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх зорилго бүхий “Түр хамгаалах байр”-ыг 2021 оны 03 дугаар сарын 8-ны өдөр ашиглалтад оруулсан. Түр хамгаалах байр нь 16 хүүхэд хүлээн авах чадал бүхий бөгөөд хагас жилийн байдлаар 51 хүүхэд, эмэгтэйчүүдэд хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ үзүүлээд байна.
  • Хүүхдийг болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  нийтийн эзэмшлийн зам талбай, тоглоомын талбай, ашиглалтад ороогүй барилга байгууламж, сургууль цэцэрлэгийн орчны болзошгүй эрсдэлийг бууруулах, илэрсэн зөрчлийг арилгах, “Баянгол-Хүүхэд хэрэглэгч” хяналт шалгалтын нэгдсэн арга хэмжээг 2021 оны 03 дугаар сарын 22-ноос  2021 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн хооронд хэрэгжүүлсэн.
  • Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг арилгаж, эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр дүүргийн Засаг даргын хугацаатай албан даалгаврыг холбогдох байгууллага, хороодод хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.
  • Мөн энэ арга хэмжээний хүрээнд Цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, ахуйн чанартай осол гэмтэлд хүүхэд багачуудыг өртөх, хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2021.04.01-2021.06.01-ний өдрийн хооронд хашаа, хаалгаа нээж хүүхэд багачуудыг тоглох, салхилах боломжийг бүрдүүлж ажиллах Дүүргийн Засаг даргын уриалгыг Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдэд хүргүүлсэн бөгөөд сургууль, цэцэрлэгүүд дэмжиж хамтран ажилласан. Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын уриалга, Нийслэлийн Засаг даргаас ирүүлсэн чиглэлийн хүрээнд дээрх уриалгыг 2021 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл сунгаад байна” гэсэн юм.

Шинэ мэдээ

Баянгол дүүргийн Засаг дарга Ө.Сумъяабаатар 20 дугаар хороонд ажиллалаа

2022-09-25 | Үзсэн тоо: 42

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 19-р сургууль руу явах шороон замыг засварлаж, тохижилтын ажлыг хийнэ

2022-09-22 | Үзсэн тоо: 35

БГД-ийн Засаг дарга Ө.Сумъяабаатар “Дөл-2022” Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцсон тамирчдаа хүлээн авч уулзлаа

2022-09-22 | Үзсэн тоо: 51

БГД-ийн Засаг дарга Ө.Сумъяабаатар шинээр байгуулагдсан 29 дүгээр хороонд ажиллалаа

2022-09-21 | Үзсэн тоо: 127

Дүүргийн хэмжээнд энэ 7 хоногоос “Хашаа” нэгдсэн арга хэмжээ эхэлнэ

2022-09-20 | Үзсэн тоо: 398

Хороодын хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалт зохион байгууллаа

2022-09-09 | Үзсэн тоо: 293

Гамшгаас хамгаалах мэдлэг, дадлага олгох сургалтад хамрагдлаа

2022-09-08 | Үзсэн тоо: 625

Баянгол дүүргийн 21 дүгээр хороонд тоглоомын талбайг шинэчлэн засварлалаа

2022-09-05 | Үзсэн тоо: 63

2022-2023 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлт боллоо

2022-09-01 | Үзсэн тоо: 63

Баянгол дүүрэгт “АЛТАН НАМАР-2022” үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж байна

2022-08-30 | Үзсэн тоо: 302

Зөвшөөрөлгүй баригдсан аж ахуйн нэгжийн өргөтгөлийг чөлөөлж, явган хүний замыг шинээр тавьж байна

2022-08-25 | Үзсэн тоо: 247

Сонсголгүй иргэдийн 3Х3 Сагсанбөмбөгийн холбооны дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох тамирчдад дэмжлэг үзүүллээ

2022-08-24 | Үзсэн тоо: 539

Ө.Сумъяабаатар: Гэр хорооллын шороон зам хусах ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар хийхэд анхаарч ажилла

2022-08-23 | Үзсэн тоо: 777

Нийслэлийн хэмжээнд өвөлжилтийн бэлтгэлд анхаарч байна

2022-08-22 | Үзсэн тоо: 124

Баянгол дүүргийн 13-р хороонд гурван байршилд явган хүний зам, тохижилтын ажлыг хийж байна

2022-08-21 | Үзсэн тоо: 235

Их уншигдсан мэдээ

Хот хооронд зорчих иргэдэд хийх PCR шинжилгээ үнэ төлбөргүй

2020-11-26 | Үзсэн тоо: 6599

Д.Мөнхбаатар: БГД ногооны худалдаа эрхлэгчдээсээ түрээс авалгүйгээр эх орныхоо хөрсөнд тарьсан төмс, хүнсний ногоогоо борлуулах боломжийг нь бүрдүүллээ

2021-08-15 | Үзсэн тоо: 5712

БГД-ийн 20 дугаар хороо, Хархорин захын гадна ил задгай худалдаа эрхэлж байгаа асуудлыг цэгцэлнэ

2021-07-30 | Үзсэн тоо: 4915

Баянгол дүүрэг, Модны-2-ын замын эхний хэсгийг нээлээ

2021-09-10 | Үзсэн тоо: 4624

БАЯНГОЛ дүүргийн хэмжээнд нөөцийн мах худалдан борлуулж буй цэгүүд

2021-05-20 | Үзсэн тоо: 4395

“Барс” захын арын цэцэрлэгт хүрээлэнд “Тэргүүн чансаа” ХХК хууль зөрчин авто машины зогсоол барихыг таслан зогсоолоо

2021-06-11 | Үзсэн тоо: 3961

Дархлаажуулалт, тархвар судлаач эмч Ц.Даваажав: ВАКЦИНЫ ХОЁР ДАХЬ ТУНГ ХИЙЛГЭХ ХҮРТЭЛ ИРГЭД ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМЭЭ ӨНДӨРЖҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА

2021-03-16 | Үзсэн тоо: 3818

С.Мөнхзаяа: “Баянгол-Чадварлаг багш” хөтөлбөрийн хүрээнд гурван том зорилт дэвшүүлсэн

2021-07-02 | Үзсэн тоо: 3306

Баянгол дүүрэг коронавируст “Ковид-19” халдварын эсрэг вакцинжуулалтад 6662 иргэнийг хамруулаад байна

2021-03-10 | Үзсэн тоо: 2890

Дөрөвдүгээр сарын 5-ны өдөр коронавируст халдварын эсрэг вакцин хийх ЦЭГҮҮД

2021-04-05 | Үзсэн тоо: 2856

БГД-т "Хархорин", "Сандэй", "Барс", "Орхон", "Гранд плаза" зэрэг таван худалдааны төвд дархлаажуулалтын цэг нээлээ

2021-11-17 | Үзсэн тоо: 2827

Баянгол дүүргийн Засаг дарга өнөөдөр “Улаанбаатар төмөр зам” ХНН-ийн удирдлагуудыг хүлээн авч уулзлаа

2021-04-02 | Үзсэн тоо: 2631

БГД-ийн Засаг дарга "Улаанбаатар төмөр зам" ХНН-ийн удирдлагуудтай уулзаж, Н.Цэрэнноровын нэрэмжит гудамжны тохижилтын асуудлаар санал солилцлоо

2021-08-10 | Үзсэн тоо: 2535

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ДАРГА, ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ДАРГА НАР ГУРВАН ТАЛТ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

2021-03-24 | Үзсэн тоо: 2399

Ө.Сумъяабаатар: “Алтай хотхон” буюу 24 дүгээр хороонд 600мкв жишиг хорооны цогцолбортой болно

2021-04-02 | Үзсэн тоо: 2381

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.