©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-14
 • ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

  Төсвийн тухай хуулийн дагуу төсвийн дунд хугацааны төсөөлөл болон жилийн төсвийн төлөвлөгөөний төсөл боловсруулан хэлэлцүүлж батлуулах, төсвийн хэрэгжилтийг хангаж, төсвийн орлого, зарлагын гүйлгээг гүйцэтгэх, түүнд хяналт тавих, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийг хангах, аж ахуй нэгж байгууллага болон төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайлан хүлээн авч тулган баталгаажуулах, нэгтгэх төсвийн гүйцэтгэлийг цаг хугацаанд нь тайлагнахад оршино.

  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  • Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн чадавхийг дээшлүүлэхэд шаардлагатай төсвийн орлогыг бүрдүүлэх, орлогын бааз суурийг нэмэгдүүлэх
  • Төсвийн төлөвлөлтийг сайжруулах, зарцуулалтанд хяналт тавих,
  • Төсвийн байгууллагуудын төлбөр тооцоог гүйцэтгэх, санхүүжилтыг олгох
  • Аж ахуй нэгж байгууллага болон төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайлан хүлээн авч тулган баталгаажуулах, нэгтгэх төсвийн гүйцэтгэлийг цаг хугацаанд нь тайлагнах, санхүүгийн тайлангийн олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах
  • Өмч хөрөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах,
  • хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох
  • Бүртгэл тооцооны ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, хэрэглэгчдийг бодит мэдээлэлээр хангах, тэдгээрт дэвшилтэт технологийн программ хангамжаар үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг   үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.
  • ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ
   • Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн чадавхийг дээшлүүлэхэд шаардлагатай төсвийн орлогыг бүрдүүлэх, орлогын бааз суурийг нэмэгдүүлэх
   • Төсвийн төлөвлөлтийг сайжруулах, зарцуулалтанд хяналт тавих,
   • Төсвийн байгууллагуудын төлбөр тооцоог гүйцэтгэх, санхүүжилтыг олгох
   • Аж ахуй нэгж байгууллага болон төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайлан хүлээн авч тулган баталгаажуулах, нэгтгэх төсвийн гүйцэтгэлийг цаг хугацаанд нь тайлагнах, санхүүгийн тайлангийн олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах
   • Өмч хөрөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах,
   • хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох
   • Бүртгэл тооцооны ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, хэрэглэгчдийг бодит мэдээлэлээр хангах, тэдгээрт дэвшилтэт технологийн программ хангамжаар үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг   үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.
 • Албан тушаал

  Нэр  Ажлын утас

  Утас

  1

  Хэлтсийн дарга

  Н. Мягмарсүрэн 363173

  88117955

  2

  Ерөнхий нягтлан бодогч

  Г.Батцэцэг 70121351 99080315

  3

  Төсвийн ахлах мэргэжилтэн

  Т.Боролзойхүү 70127088

  99880459

  4

  Төлбөр тооцооны ахлах мэргэжилтэн 

  О.Нармандах 361636       99824698

  5

  Орлогын эдийн засагч

  Г.Бодь-Амар 70120926

  99244281

  6

  Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын байцаагч

  Б.Хулан

  70127088      99136642

  7

  Төсөвт байгууллагын тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

  Т.Урангүнж 70127088

  88012751

  8

  Сургалт, өмч хариуцсан мэргэжилтэн

  Х. Асемгул 70120926

  99125891

  9

  Төлбөр, тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 

  Д.Мөнхболор 361636

  88057145

  10

  Төлбөр, тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 

  Б.Ганцогт 361636

  80888050

  11

  Төлбөр, тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 

  Ж.Бямбаа 361636

  99036999

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.