©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-14
 • ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

  Төсвийн тухай хуулийн дагуу төсвийн дунд хугацааны төсөөлөл болон жилийн төсвийн төлөвлөгөөний төсөл боловсруулан хэлэлцүүлж батлуулах, төсвийн хэрэгжилтийг хангаж, төсвийн орлого, зарлагын гүйлгээг гүйцэтгэх, түүнд хяналт тавих, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийг хангах, аж ахуй нэгж байгууллага болон төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайлан хүлээн авч тулган баталгаажуулах, нэгтгэх төсвийн гүйцэтгэлийг цаг хугацаанд нь тайлагнахад оршино.

  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  • Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн чадавхийг дээшлүүлэхэд шаардлагатай төсвийн орлогыг бүрдүүлэх, орлогын бааз суурийг нэмэгдүүлэх
  • Төсвийн төлөвлөлтийг сайжруулах, зарцуулалтанд хяналт тавих,
  • Төсвийн байгууллагуудын төлбөр тооцоог гүйцэтгэх, санхүүжилтыг олгох
  • Аж ахуй нэгж байгууллага болон төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайлан хүлээн авч тулган баталгаажуулах, нэгтгэх төсвийн гүйцэтгэлийг цаг хугацаанд нь тайлагнах, санхүүгийн тайлангийн олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах
  • Өмч хөрөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах,
  • хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох
  • Бүртгэл тооцооны ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, хэрэглэгчдийг бодит мэдээлэлээр хангах, тэдгээрт дэвшилтэт технологийн программ хангамжаар үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг   үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.
  • ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ
   • Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн чадавхийг дээшлүүлэхэд шаардлагатай төсвийн орлогыг бүрдүүлэх, орлогын бааз суурийг нэмэгдүүлэх
   • Төсвийн төлөвлөлтийг сайжруулах, зарцуулалтанд хяналт тавих,
   • Төсвийн байгууллагуудын төлбөр тооцоог гүйцэтгэх, санхүүжилтыг олгох
   • Аж ахуй нэгж байгууллага болон төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайлан хүлээн авч тулган баталгаажуулах, нэгтгэх төсвийн гүйцэтгэлийг цаг хугацаанд нь тайлагнах, санхүүгийн тайлангийн олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах
   • Өмч хөрөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах,
   • хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох
   • Бүртгэл тооцооны ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, хэрэглэгчдийг бодит мэдээлэлээр хангах, тэдгээрт дэвшилтэт технологийн программ хангамжаар үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг   үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.
 • Албан тушаал

  Нэр  Ажлын утас

  Утас

  1

  Хэлтсийн дарга

  Н. Мягмарсүрэн 363173

  88117955

  2

  Ерөнхий нягтлан бодогч

  Г.Батцэцэг 70121351 99080315

  3

  Төсвийн ахлах мэргэжилтэн

  Б.Хулан 70127088

  99136642

  4

  Бүртгэлийн мэргэжилтэн

  Б.Хулан 70127088

  99136642

  5

  Орлогын эдийн засагч

  Г.Бодь-Амар 70120926

  99244281

  6

  Тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

  Т.Боролзойхүү 70127088

  99880459

  7

  Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн

  Х. Асемгул 70120926

  99125891

  8

  Өмч, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

  О.Нармандах 361636 99824698

  9

  Банкны төлбөр, тооцоо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

  Д.Энхтайван 361636

  99768164

  10

  Банкны төлбөр, тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 

  Б.Ганцогт 361636

  99910170

  11

  Банкны төлбөр, тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 

  Д.Ганаа 361636

  99086986

  12

  Банкны төлбөр, тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 

  Ж.Бямбаа 361636

  99036999

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.