©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

Эрүүл мэндийн нэгдэл

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-14
 • Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төв нь Монгол Улсын Эрүүл мэндийн яам, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Нийслэл, дүүргийн Засаг Даргын Тамгын газрын бодлого чиглэл, тушаал, шийдвэрүүдийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх, зохицуулах, хяналт тавих, хүн амд нийгмийн эрүүл мэнд, эмнэлгийн хоёр дахь шатлалын тусламж үйлчилгээг үзүүлэх үүрэгтэй төрийн үйлчилгээний байгууллага юм.

  1991 онд Октябрийн районы Эрүүл мэндийн зөвлөх төвийн хүүхдийн хэсгийн 1-р цэг нь Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн 6, 7 дугаар төв болж, Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төв анх байгуулагдсан түүхтэй. Улмаар 1995 онд Эрүүл мэндийн зөвлөх төв болж өргөжиж, 205 эмч, ажилчидтайгаар нарийн мэргэжлийн оношлогооны кабинетуудыг нээж, чанарын ахиц гарган ажиллаж байсан. 1999 оны 10 дугаар сард 50 ортой дотор, мэдрэлийн тасаг бүхий дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг байгуулагдсан. Мөн онд “Өрхийн эмнэлэг байгуулах тухай” Засгийн газрын 1999 оны 149 дүгээр тогтоолоор эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжийг хүн амд ойртуулах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн Хөгжлийн Банктай хамтран “Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд өрхийн эмнэлгүүд байгуулагдсан. 2001 онд Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайд, Нийслэлийн Засаг даргын хамтарсан 2001 оны 04 сарын 24-ний өдрийн №98/197 тоот  тушаал захирамжийг үндэслэн “БАЯНГОЛ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НЭГДЭЛ”  нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. 2013 оны 5 дугаар сард 35 ортой хүүхдийн хэвтэн эмчлүүлэх “Эмүүжин” хүүхдийн эмнэлгийг ашиглалтад оруулж дүүргийн хамрах хороодын 0-16 насны 9000 гаруй хүүхдэд хоёр дахь шатлалын эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлж үйл ажиллагааг явуулж эхэлсэн. 2014 оны 10 дугаар сард УИХ-ын гишүүн С.Эрдэнэ, УИХ-ын гишүүн С.Одонтуяа нарын санаачилга, дэмжлэгтэйгээр хэвтүүлэн эмчлэх 100 ортой Баянгол дүүргийн “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ”-ийн цогцолбор байрыг ашиглалтад оруулан,  яаралтай тусламж, эрчимт эмчилгээний тасгийг шинээр нээж, дотор, мэдрэлийн тасгуудыг өргөжүүлэн, тохижилтын ажлыг хийж, үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. 2015 оны 11 дүгээр сард хуучин 7-р төвийн барилгыг иж бүрэн засварлаж, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн 140 ортой хүүхдийн эмнэлгийг ашиглалтад оруулан дүүргийн 0-16 насны 73.000 гаруй хүүхдэд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна. Мөн онд “Эмүүжин” хүүхдийн хэвтэн эмчлүүлэх тасгийг хүүхдийн амбулаториор өөрчлөн зохион байгуулж тусламж, үйлчилгээг хүргэж байна. 2017 оны 6 дугаар сард нийслэл, дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар хуучин эрүүл мэндийн 6-р төвийн сууринд хэвтүүлэн эмчлэх 120 ор бүхий Баянгол дүүргийн “АХМАД НАСТАН, ХҮҮХДИЙН ЭМНЭЛЭГ”-ийг нээн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна. Мөн оны 10-р сард “Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандарт”-ыг хэрэгжүүлэн ажиллах зорилгоор 25 ортой “МЭС ЗАСАЛ, ГЭМТЛИЙН ТАСАГ”, 10 ортой “ХӨНГӨВЧЛӨХ, ХИМИ ЭМЧИЛГЭЭ”-ний тасгийг нээж төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.

  ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ:

  1.Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

  Амбулаторийн тусламж үйлчилгээ

  • Поликлиник
  • Хүүхдийн амбулатори
  • Ахмадын эмнэлгийн амбулатори

              Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ

  • Нэгдсэн эмнэлэг

             Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ

    2.  Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

    3. Дэмжих үйлчилгээ

  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ:

  1. Хэвтүүлэн эмчлэх эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ /нийт 400 ортой/
  • Хүүхэд /200 ор/
  • Ахмад настан /60 ор/
  • Мэс засал /25 ор/
  • Насанд хүрэгчид /125 ор/
  1. Поликлиникийн тусламж, үйлчилгээ
  • Оношлогоо
  • Эмчилгээ
  • Нарийн мэргэжлийн 32 кабинетууд
  1. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний алба /Урьдчилан сэргийлэх, дэмжих үйлчилгээ/
  • Нийгмийн эрүүл мэндийн алба
  • Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд /22 ӨЭМТ/
  • Салбар эмнэлгүүд /3 эмнэлэг/
  1. Захиргаа, аж ахуй, хүний нөөцийн алба
  • Удирдлагын зөвлөл
  • Санхүү, бүртгэл
  • Хүний нөөц
  • Чанарын алба
  • Сувилахуйн алба
  • Үйлчилгээний алба

  АЛСЫН ХАРАА: Нийслэлийн хэмжээнд эмнэлгийн болон нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээгээр “ЖИШИГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ” болох.

  ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд тулгуурласан үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, хүн амын сэтгэлд бүрэн нийцсэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг шударга, тэгш, чанарын өндөр түвшинд чирэгдэлгүй, хүртээмжтэй үзүүлнэ.

  ЗОРИЛТУУД:

  1. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд “ЭРҮҮЛ ЗҮРХ-ЭРҮҮЛ УЛААНБААТАР” төсөл, “ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ” хөтөлбөрийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх.

  2. Дүүргийн “ЭРҮҮЛ ДҮҮРЭГ” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, халдварт өвчний идэвхтэй илрүүлэг, дархлаажуулалт, эмчилгээний хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, өвчлөлийг бууруулах, халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийг эрчимжүүлж эмчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх.

  3. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тусламж, үйлчилгээг дэмжих ажлын хүрээнд эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

  4.  Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд нотолгоонд тулгуурласан, оролцоог хангасан, үр дүнтэй, дэвшилтэт арга технологийг ашиглах.

  5. Орчин үеийн мэдээллийн технологид суурилсан эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг олон нийтэд түргэн шуурхай чирэгдэлгүй, нээлттэй, ил тод, хүртээмжтэй хүргэх.  

  • Амбулторийн тусламж, үйлчилгээ
   • Арьс, харшил
   • БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын диспансер
   • Биеийн тамир чийрэгжүүлэлт
   • Гамшиг, онцгой байдлын үеийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
   • Гэмтэл согог
   • Дархлаажуулалт
   • Дотоод шүүрэл
   • Дотор
   • Зүрх судас
   • Мэдрэл
   • Мэс засал
   • Насжилт, настны эмгэг судлал
   • Нүд
   • Хүүхэд, өсвөр үе
   • Шүд, эрүү нүүр
   • Сүрьеэгийн диспансер
   • Сэтгэц-аддиктологийн диспансер
   • Халдварт ба зоонозын өвчин
   • Хоол зүйн зөвлөгөө
   • Сэргээн засах
   • Уламжлалт анагаах ухаан
   • Сэтгэцийн эрүүл мэнд
   • Чих хамар хоолой
   • Хавдар
   • Физик эмчилгээ
   • Тариа
   • Эх барих, эмэгтэйчүүд /Жирэмсний ЭХО, ургийн зүрхний цахилгаан бичлэг, эмэгтэйчүүдийн эмгэгийг кольпоскопийн аппаратаар оношлох/

   БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ:

   Амбулаторийн тусламж үйлчилгээ авахын тулд ЭМДаатгалын дэвтэр /тухайн он бөглөгдсөн байх/, амбулаторийн карт, иргэний үнэмлэх, өрхийн эмчийн бичигтэй ирж цахим сангаас нарийн мэргэжлийн эмч нарын цаг авч үзүүлнэ.  

   Хэвтэн эмчлүүлэхдээ: ӨЭМТ-ийн болон нарийн мэргэжлийн эмчээс хэвтэх бичиг, ЭМДаатгалын дэвтэр /тухайн он бөглөгдсөн байх/, иргэний үнэмлэх, оношилгоо шинжилгээ бүрдүүлсэн байна.  Мөн хэвтэхдээ хувийн ариун цэврийн хэрэгсэл болон цагаан хэрэглэлтэй ирнэ.

  • Нэгдсэн эмнэлэг /100 ор бүхий хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ/
   • Яаралтай тусламж, эрчимт эмчилгээний тасаг
   • Дотрын тасаг
   • Мэдрэлийн тасаг
   • Сонгомол эмчилгээний тасаг
   • Мэс засал, гэмтлийн тасаг

   БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ:

   Амбулаторийн тусламж үйлчилгээ авахын тулд ЭМДаатгалын дэвтэр /тухайн он бөглөгдсөн байх/, амбулаторийн карт, иргэний үнэмлэх, өрхийн эмчийн бичигтэй ирж цахим сангаас нарийн мэргэжлийн эмч нарын цаг авч үзүүлнэ.  

   Хэвтэн эмчлүүлэхдээ: ӨЭМТ-ийн болон нарийн мэргэжлийн эмчээс хэвтэх бичиг, ЭМДаатгалын дэвтэр /тухайн он бөглөгдсөн байх/, иргэний үнэмлэх, оношилгоо шинжилгээ бүрдүүлсэн байна.  Мөн хэвтэхдээ хувийн ариун цэврийн хэрэгсэл болон цагаан хэрэглэлтэй ирнэ.

  • Оношлогоо
   • Тархины цахилгаан бичлэг
   • Тархины судасны бичлэг /Допплерограмм/
   • Хэт авиан оношлогоо /Хөх, бамбай, түрүү булчирхай/
   • Дүрс оношлогоо /Дижитал рентген/
   • Ходоодны уян дуран
   • Лабораторийн шинжилгээ /Цусны дэлгэрэнгүй, цусны бүлэгнэлт, цусны бүлэг, коагулограмм, нугасны усанд хлор, кальци үзэх, шээсний ерөнхий, бактериологи онош зүйн шинжилгээ, өтгөнд цагаан хорхойн өндөг илрүүлэх, мазок, резус фактор тодорхойлох, BC вирүс тодорхойлох/
   • Биохимийн бүрэн автомат анализатор /Уураг, альбумин, креатинин, алат, асат, амилаза, шүлтлэг фосфатаз, нийт билирубин, шууд билирубин, холестрин, глюкоза, мочевин, шээсний хүчил, GBT, LDH/
   • Серелогийн шинжилгээ /Сифилисийн шинжилгээ-RPR, TPHA арга-тэмбүүгийн шинжилгээ, ДОХ-ын шинжилгээ-стрипийн арга/
   • Иммунологийн шинжилгээ /АСЛО, ЦРБ, РФ/
   • Сүрьеэгийн шинжилгээ /Цэрэнд ХТН үзэх, биологийн шингэнд ХТН үзэх, шархны идээнд ХТН үзэх/

   БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ:

   Амбулаторийн тусламж үйлчилгээ авахын тулд ЭМДаатгалын дэвтэр /тухайн он бөглөгдсөн байх/, амбулаторийн карт, иргэний үнэмлэх, өрхийн эмчийн бичигтэй ирж цахим сангаас нарийн мэргэжлийн эмч нарын цаг авч үзүүлнэ.  

   Хэвтэн эмчлүүлэхдээ: ӨЭМТ-ийн болон нарийн мэргэжлийн эмчээс хэвтэх бичиг, ЭМДаатгалын дэвтэр /тухайн он бөглөгдсөн байх/, иргэний үнэмлэх, оношилгоо шинжилгээ бүрдүүлсэн байна.  Мөн хэвтэхдээ хувийн ариун цэврийн хэрэгсэл болон цагаан хэрэглэлтэй ирнэ.

  • Физик эмчилгээний кабинет
   • Электрофорез
   • Ультрозвук
   • УВЧ
   • Соллокс шарлага
   • УФО
   • Хэт улаан туяаны шарлага

   БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ:

   Амбулаторийн тусламж үйлчилгээ авахын тулд ЭМДаатгалын дэвтэр /тухайн он бөглөгдсөн байх/, амбулаторийн карт, иргэний үнэмлэх, өрхийн эмчийн бичигтэй ирж цахим сангаас нарийн мэргэжлийн эмч нарын цаг авч үзүүлнэ.  

   Хэвтэн эмчлүүлэхдээ: ӨЭМТ-ийн болон нарийн мэргэжлийн эмчээс хэвтэх бичиг, ЭМДаатгалын дэвтэр /тухайн он бөглөгдсөн байх/, иргэний үнэмлэх, оношилгоо шинжилгээ бүрдүүлсэн байна.  Мөн хэвтэхдээ хувийн ариун цэврийн хэрэгсэл болон цагаан хэрэглэлтэй ирнэ.

  • Уламжлалт эмчилгээний кабинет
   • Зүүн эмчилгээ (Их биеийн, Гарны болон чихний зүү)
   • Бумба
   • Хэсэг газрын бариа
   • Нүүрний саажилтын иллэг
   • Гулгуур бумба
   • Цэгэн бариа
   • Самнуур
   • Шивүүр
   • Төөнүүр /Янжуур,Шовгон/
   • Нам давтамжит шарлагын аппарат
   • Цахилгаан бумба
   • Хүзүү нурууны татлага
   • Ургийн байрлал засах эмчилгээ

   БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ:

   Амбулаторийн тусламж үйлчилгээ авахын тулд ЭМДаатгалын дэвтэр /тухайн он бөглөгдсөн байх/, амбулаторийн карт, иргэний үнэмлэх, өрхийн эмчийн бичигтэй ирж цахим сангаас нарийн мэргэжлийн эмч нарын цаг авч үзүүлнэ.  

   Хэвтэн эмчлүүлэхдээ: ӨЭМТ-ийн болон нарийн мэргэжлийн эмчээс хэвтэх бичиг, ЭМДаатгалын дэвтэр /тухайн он бөглөгдсөн байх/, иргэний үнэмлэх, оношилгоо шинжилгээ бүрдүүлсэн байна.  Мөн хэвтэхдээ хувийн ариун цэврийн хэрэгсэл болон цагаан хэрэглэлтэй ирнэ.

  • Чийрэгжүүлэлтийн кабинет
   • А-жор Б-жор
   • Хийн дасгал
   • Тоног төхөөрөмжтэй дасгал
   • Хөдөлгөөн засал
   • Хөдөлмөр засал
   • Хоол зүйн зөвөлгөө өгөх кабинет
   • Өвчлөлийн үеийн эмчилгээний хоолны зөвөлгөө өгөх
   • Өвчиллөөс сэргийлэх зохистой хоолны зөвөлгөө өгөх
   • Хоол шим тэжээлийн сургалт сурталчилгаа өдөрлөг зохион байгуулах

   БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ:

   Амбулаторийн тусламж үйлчилгээ авахын тулд ЭМДаатгалын дэвтэр /тухайн он бөглөгдсөн байх/, амбулаторийн карт, иргэний үнэмлэх, өрхийн эмчийн бичигтэй ирж цахим сангаас нарийн мэргэжлийн эмч нарын цаг авч үзүүлнэ.  

   Хэвтэн эмчлүүлэхдээ: ӨЭМТ-ийн болон нарийн мэргэжлийн эмчээс хэвтэх бичиг, ЭМДаатгалын дэвтэр /тухайн он бөглөгдсөн байх/, иргэний үнэмлэх, оношилгоо шинжилгээ бүрдүүлсэн байна.  Мөн хэвтэхдээ хувийн ариун цэврийн хэрэгсэл болон цагаан хэрэглэлтэй ирнэ.

  • Цусны шинжилгээ өгөхийн өмнө анхаарах зүйл:
   1. Шинжилгээ өгөх үед өлөн эсвэл хөнгөн цай ууснаас хойш 1 цагийн дараа, шинжилгээг өгнө.
   2. Хэт удаан буюу 24 цагаас илүү өлөн үед шинжилгээ өгч болохгүй.
   3. Цусанд сахар шинжлүүлэх шаардлагатай бол өмнөх өдөр нь сахартай хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглээгүй байх шаардлагатай.

   Амбулаторийн тусламж үйлчилгээ авахын тулд ЭМДаатгалын дэвтэр /тухайн он бөглөгдсөн байх/, амбулаторийн карт, иргэний үнэмлэх, өрхийн эмчийн бичигтэй ирж цахим сангаас нарийн мэргэжлийн эмч нарын цаг авч үзүүлнэ.   

  • Шээсний шинжилгээ өгөхийн өмнө анхаарах зүйл:
   1. Шинжилгээнд өглөөний өлөн шээс авна./өлөн шээс гэдэг нь шөнийн 24 цагаас хойш өглөө хүртлэх давсагт хуримтлагдсан шээс/
   2. Нарийн хүзүүтэй лонхонд шээсийг авдаггүй.
   3. Угаагаагүй бохир шилэнд шээсийг авахгүй.
   4. Шээсийг өнгөгүй шилэнд хийнэ.
   5. Шинжилгээ өгөхийн өмнөх өдөр өнгөтэй хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэхгүй /улаан манжин,витамин с, хүрэн манжин г.м/
   6. Шээсний шинжилгээг авснаас хойш 2 цагийн дотор лабораторид авчирч өгнө.
   7. Шинжилгээнд авсан шээсийг нэг савнаас нөгөө саванд юүлэхгүй.
   8. Шинжилгээнд шээсний дунд хэсгээс авна.
   9. Шээсэнд сахар шинжлүүлэх шаардлагатай бол өмнөх өдөр нь сахартай хүнсний бүтээгдхүүн хэрэглээгүй байх шаардлагатай.

   Амбулаторийн тусламж үйлчилгээ авахын тулд ЭМДаатгалын дэвтэр /тухайн он бөглөгдсөн байх/, амбулаторийн карт, иргэний үнэмлэх, өрхийн эмчийн бичигтэй ирж цахим сангаас нарийн мэргэжлийн эмч нарын цаг авч үзүүлнэ.   

  • Биохимийн шинжилгээнд цус өгөхийн өмнө анхаарах зүйл:
   1. Шинжилгээнд цусыг өглөө өлөн үед архи тамхи хэрэглээгүй хэт их ядраагүй үед өгнө.
   2. Хэт удаан буюу 24 цагаас илүү өлөн үед шинжилгээ өгч болохгүй.
   3. Цусыг хураагуур судаснаас авах учир гарыг сайтар угаасан байх.
   4. Хоол идсэний дараа шинжилгээг авахгүй.
   5. Цусанд сахар шинжлүүлэх шаардлагатай бол өмнөх өдөр нь сахартай хүнсний бүтээгдхүүн хэрэглээгүй байх,судсаар глюкоз шингэн юүлүүлээгүй байх шаардлагатай.
   6. Нойр булчирхайн үйл ажиллагааг шинжлүүлэх тохиолдолд өмнөх өдөр нь шарсан хайрсан хурц,тостой хоол,архи хэрэглээгүй байх.
   7. Уураг өөх тосны солилцооны үйл ажиллагааг шинжлүүлэх тохиолдолд өмнөх өдөр нь 20 цагаас өмнө өөх тостой хоол хэрэглэхгүй. Орой нь хөнгөн хоол хүнс хэрэглэсэн байна.

   Амбулаторийн тусламж үйлчилгээ авахын тулд ЭМДаатгалын дэвтэр /тухайн он бөглөгдсөн байх/, амбулаторийн карт, иргэний үнэмлэх, өрхийн эмчийн бичигтэй ирж цахим сангаас нарийн мэргэжлийн эмч нарын цаг авч үзүүлнэ.    

  • Цэрний шинжилгээ өгөхийн өмнө анхаарах зүйл
   1. Цэрний шинжилгээг гадаа гарч авах нь бусдад халдвар тараахгүй байх сайн талтай. Гадаа гарах боломжгүй хэвтэрийн өвчтөний шинжилгээг гэрт нь аль болох бусад хүмүүсээс тусгаарлаж аваад, агааржуулалт сайн хийнэ.
   2. Цэрний шинжилгээг тусгай зориулалтын эргэдэг тагтай саванд авна. Уг савыг эмнэлгийн байгууллага өгнө. Шинжилгээнд зайлшгүй 2-3 удаагийн цэр авна.
   3. Шинжилгээг үзүүлэхээр ирэх үед эмнэлгийн ажилтны хяналтан дор авч лабораторид хүргүүлнэ.
   4. Шинжилгээг өгөхийн өмнө амаа буцалсан усаар зайлна.
   5. Гүнзгий амьсгаа аваад цээжний гүнээс хахирч ханиалган цэрээ гаргана.
   6. Гаргасан цэрээ шинжилгээний саванд нулимна.
   7. Цэрний савны гадна талыг цэрээр бохирдуулж болохгүй.
   8. Цэрний савны тагийг сайтар чанга таглана.
   9. Шинжилгээг та өөрөө авна. Зориулалтын саваа авч яваад өглөө босонгуут цэвэр усаар амаа зайлаад ханиалгаж цэрээ аваад таглаж лабораторид хүргэж өгнө.
   10. Шаардлагатай тохиолдолд 3-р шинжилгээг эмнэлгийн ажилтны хяналтан дор 2-р шинжилгээг өгөхөөр ирэхдээ өгнө.
   11.  Шинжилгээний хариу 24 цагийн дотор гарна. Хариугаа үзүүлсэн эмчээсээ аваарай.

   Амбулаторийн тусламж үйлчилгээ авахын тулд ЭМДаатгалын дэвтэр /тухайн он бөглөгдсөн байх/, амбулаторийн карт, иргэний үнэмлэх, өрхийн эмчийн бичигтэй ирж цахим сангаас нарийн мэргэжлийн эмч нарын цаг авч үзүүлнэ.     

 •   Байгууллага Утасны дугаар
  1 Эрүүл мэндийн төвийн дарга 11-362530
  2 Санхүүгийн алба 11-300353
  3 Хүний нөөцийн алба 365036
  4 Статистикийн алба 301740
  5 БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын кабинет 301654
  6 Нэгдсэн эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасаг 366370                          
  7 Эрчимт эмчилгээний тасаг 80917878
  8 Цахим бүртгэл 361202
  9 Ахмадын салбар эмнэлэг 362539
  10 Чанарын алба 70141300
  11 Хүүхдийн салбар эмнэлэг 70141301
  12 Ахмадын эмнэлэг 70141305
  13 Нийтлэг үйлчилгээний алба 70141300

   

  ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДИЙН НЭР, БАЙРШИЛ, УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

  Хороо

  ӨЭМТ-ийн нэр

  Байршил

  Утас

  1.

  1-р хороо

  “Учрахуй”

  Т/замын 46 байрны зүүн талд

          21243-972

  2.

  2-р хороо

  “Илаарших”

  25-р эмийн сангийн автобусны буудлын зүүн хойд талд 31-р байрны зүүн талд

  79973002,  79970300

  3.

  3-р хороо

  “Ангирмаа”

  Т/зам 41,63-р байрны дунд

  252-694,  79970300

  4.

  4-р хороо

  “Угтахуй”

  БГДүүргийн 4-р хороо УБТЗамын эмнэлгийн урд талд 

  21-242519

  5.

  5-р хороо

  “Дэшигдун”

  10-р хороолол 120-р цэцэрлэгийн урд талд 5 а,б байрны хойд талд

  79970005

  6.

  6-р хороо

  “Мөнх-Үжин”

  10-р хороолол 12-ийн а,б  байрны хойд талд

  7018-2275, 79970098

  7.

  7-р хороо

  “Эрхэм жаргалан”

  4-р хороолол Шуудан холбооны урд талд

  7014-4821, 79970007

  8.

  8-р хороо

  “Амин жаргалан”

  4-р хороолол Дүүхээ төвийн урд талд

  7014-7888, 79970008

  9.

  9-р хороо

  “Их-Амгалан”

  3-р хороолын эцэст                                        "ХАС БААТРЫН "25-р байр

  7014-4579, 79971009

  10.

  10-р хороо

  “Ариун чанар”

  3-р хороолол 13р   сургуулийн ард

  304-635, 79977710

  11.

  11-р хороо

  “Гурван санчир”

  Сэтгэмж сургуулийн ард талд

  7013-0028

  12.

  12-р хороо

  “Бичил манал”

  6-р бичил хороолол 15,16р байрны дунд

  7014-2778, 79972012

  13.

  13-р хороо

  “Түмэн-Энх”

  3-р хороолол 1-р байрны 1р орц

  360-208, 

  14.

  14-р хороо

  “Манай эмнэлэг”

  6-р бичил хорооллын  замын урд

  7014-0651, 79970014

  15.

  15-р хороо

  “Усантүрүү”

  3-р хороолол 23-ийн б байрны ард

  368-959, 79970015

  16.

  16-р хороо

  “Мэлмий Хурц”

  16-р хороо       Орхоны 2-р гудамж 2-р 60-айлын зүүн талд

  70149416, 79970016

  17.

  17-р хороо

  “Мөнгөлөнгоо”

  17- рхороо                   34.35р байрны зүүн хойд талд Минж плазагийн замын урд

  7717-3723, 79970017

  18.

  18-р хороо

  “Энхт”

  96 –р сургуулийн зүүн талд

  11300-487, 79971800

  19.

  19-р хороо

  “Шар дэгд”

  4-р хороолол  Номуун эмнэлгийн хойд талд

  305-869, 79970019

  20.

  20-р хороо

  “Мөнх-Увидас”

  СХДүүргийн  2-р амбулаторын зүүн  талд

  7017-0308, 79970020

  21.

  21-р хороо

  “Их-Амгалан” салбар

  21-р хороо ГОРК-ийн  25-р гудамж

  7014-2551, 79970021

  22.

  22-р хороо

  “Ариун чанар” салбар

  22-р хороо ЗН-ийн  13-110 тоот  задгай

  7014-1401, 79972022

  23.

  23-р хороо

  “Гурван санчир” салбар

  23-р хороо ЗАА-ийн 15-412 тоот

  7014-0028

   

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.