©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

Онцгой байдлын хэлтэс

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-14
 • Сэргийлнэ, аварна, хамгаална.

  Монгол Улсын хүн ам, мал амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн буй орчин, түүх соёлын үнэт зүйлсийг болзошгүй гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог хангах, хүч хэрэгслийн чадавхийг нэмэгдүүлэх замаар Монгол хүний аюулгүй амьдрах таатай нөхцлийг бүрдүүлж улс орны нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн бодлого, үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ.

  Зорилт

  Онцгой байдлын ерөнхий газраас 2018 онд дэвшүүлсэн зорилт

  1. Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх
  2. Удирдлагын манлайлал хүний нөөцийн чадавхыг сайжруулах

  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 2018 онд дэвшүүлсэн зорилт

  1. Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил болгох

  Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас 2018 онд дэвшүүлсэн зорилт

  1. Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, сургалтыг боловсронгуй болгож, алба хаагчдын эрүүл мэнд, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд 

      дэмжлэг үзүүлж, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх

  Улс орон маань хөгжихийн хирээр ард иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах улс, ардын эд хөрөнгийг гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх хамгаалах арга хэмжээг тухайн үеийн төр засгийн удирдлагууд авч хэрэгжүүлж байсан нь түүхэн баримтаас харагдаж байна.          

  Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс нь 2004 онд Гамшгаас хамгаалах штаб, 2005 оноос Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 26 дугаар тушаалаар Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс болон зохион байгуулагдан ажиллаж байна.

  Онцгой байдлын хэлтэс нь Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 502  дугаар өрөөнд ажил үүргээ гүйцэтгэн ажиллаж байна.

  Тус хэлтсийн Гал түймэр унтраах, аврах 18 дугаар анги нь 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрладаг.

  Үе үеийн хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан хүмүүс:

  1. 2004-2009 онд хурандаа Н.Нэргүй

  2. 2009-2011 онд  хурандаа П.Баттогтох

  3. 2011-2014 онд хурандаа Ё.Амарбаясгалан

  4. 2014-2015 хурандаа Р.Дадам

  5. 2015 оноос одоог хүртэл хурандаа А.Батмөнх ажиллаж байна.

  • ИРГЭН, АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД ОЛГОДОГ ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДҮГНЭЛТИЙН ТАЛААР

   Монгол Улсын Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.3 дахь заалтын дагуу барилга байгууламжийг барих, ашиглах явцад галын аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан эсэхэд хяналт тавьж, дүгнэлт гаргана. Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2012 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн “Журам батлах тухай” 29 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 4 дүгээр зүйлийг үндэслэн иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагад галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийг олгоно.

   Шийдвэрлэх хугацаа -14 хоног

   Хугацаа: 1-2 жил

   Бүрдүүлэх бичиг баримт:

   1. Дүгнэлт гаргуулах тухай хүсэлт /шивсэн байх/

   2. ААНБ бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар/

   3. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/

   4. Урьд нь авч байсан ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт /эх хувь/

   Галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийн үнэ тушаах данс-2611172382

   Торгуулийн данс-2611009755

   Бусад:

   1. Иргэдийн гомдол мэдээллийн дагуу шалгаж шийдвэрлэх

   2.Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, улсын хяналт шалгалтын үр дүнг дээшлүүлэх.

   Гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дүгнэлт олгоход Монгол Улсын Тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.4 дэх заалтын дагуу 5000-12500 төгрөгийг улсын төсөвт оруулна.

  • ИРГЭН, АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД ОЛГОДОГ ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТАЛААР

   Монгол Улсын Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2 дахь заалтын дагуу гал түймрийн аюултай болон тэсэрч дэлбэрэх бодис материал үйлдвэрлэх, хадгалах, /газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун болон шатах хий түгээх станц зэрэг/ ашиглах, тээвэрлэх зөвшөөрлийг олгох эрх бүхий төрийн захиргааны байгууллага нь онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийг үндэслэнэ.

   Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2012 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн “Журам батлах тухай” 29 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 2 дугаар зүйлийг үндэслэн галын аюулгүй байдлын зөвшөөрлийг олгоно.

   Галын аюулгүй байдлын зөвшөөрлийг аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэнээс бүрдүүлэх баримт бичгийн талаар:

   -Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад ирүүлсэн хүсэлт.

   -Энэ үйл ажиллагааг явуулах зориулалтаар газар олгосон тухай Засаг даргын захирамж.

   -Барилга байгууламжийн байршлын батлагдсан бүдүүвч зураг, барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулсан тухай улсын комиссын акт.

   -Галын аюултай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, борлуулах, тээвэрлэх үйл ажиллагаа явуулах үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлүүд.

   -Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн дүгнэлтийг тус тус үндэслэн тухайн орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтэс олгоно.

   Монгол Улсын Тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1 дэх заалтын дагуу газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, шатдаг хийн агуулахын багтаамж, куб.метрээс хамаарч 120000-1000000 төгрөг, шатахуун болон хий түгээх станцад 40000-100000 төгрөг, тэсэрч дэлбэрэх бодис материал ашиглахад 120000-300000 төгрөгийг тус тус улсын төсөвт оруулна.

 • Лавлах утас-80105018, 98897264

  Байршил хаяг-УБ хот, БГД, 4-р хороо, замчдын гудамж, 5 давхар, 502 тоот.

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.