©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-14
 •       Баянгол дүүргийн Гэр бүл хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс нь “Хүүхдийн эрхийн конвенцийн хэрэгжилтийн байдалд тухайн нутаг дэвсгэртээ зохицуулалт, хяналт шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх, хүүхэд гэр бүлийн хамгаалал, оролцоог идэвхижүүлэх, тэдний эрх ашгийг хамгаалан ажиллах” үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу тус дүүргийн Иргэдийн төлөөгөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/78 тоот тогтоолоор “Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв” нэртэйгээр үүсгэж байгуулагдаж улмаар дүүргийн Иргэдийн төлөөгөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2016 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 54 дүгээр тогтоолоор дүүргийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд "Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хэлтэс" болон өөрчлөн зохион байгуулагдсан.

  Баянгол дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн үйлчилгээний мэдээлэл:

  • Хүүхэд, хамгааллын тухай хууль /2016.02.05/
  • Хүүхдийн эрхийн тухай хууль /2016.02.05/
  • Гэр бүлийн тухай хууль /1999.06.11/
  • Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль /2016.12.22/
  • Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль /2017.05.18/ зэрэг хуулиудын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд дараах чиглэлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг Улсын төсөв үйлдвэрийн газар юм
  • Хүүхдийн эрхийг нийгмийн бүхий л хүрээнд хангахад хяналт тавих.
  • Дүүргийн хүүхдийн холбоо, хүүхдийн төлөө зөвлөл, хууль зүйн хорооны үйл ажиллагааг хэвийн явуулах.
  • Хүчирхийлэлд өртсөн болон зорилтот бүлгийн хүүхдүүдэд хамгааллын болон урьдчилан сэргийлэх, нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх.
  • Эрсдэлт нөхцөлд байдал байгаа хүүхдүүдийн асрамж халамжийн асуудлыг шийдвэрлэх.
  • Хүүхдийн тусламжийн утас 108-аас ирсэн дуудлага мэдээллийг шалган шийдвэрлэх
  • Гэр бүлийн хүчирхийллээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх.
  • Гэр бүлийн боловсрол, эерэг харилцаа хандлагыг төлөвшүүлэх, сурталчилгаа мэдээллийг бэлтгэж нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах.
  • Гэр бүлд сэтгэл зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх.
  • Эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх.­­­­­­
  • Хүүхэд үрчлэлтийн асуудлыг хариуцан ажиллах
  • 15-34 насны нийгмийн үйлчилгээ зайлшгүй шаардлагатай байгаа өсвөр үе, залуучуудын нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх.
  • Хүүхэд
   • Хүүхдийн эрхийг нийгмийн бүхий л хүрээнд хангахад хяналт тавих.
   • Дүүргийн хүүхдийн холбоо, хүүхдийн төлөө зөвлөл, хууль зүйн хорооны үйл ажиллагааг хэвийн явуулах.
   • Хүчирхийлэлд өртсөн болон зорилтод бүлгийн хүүхдүүдэд хамгааллын болон урьдчилан сэргийлэх, нөхөн сэргээх үйлчилгээг үзүүлэх.
  • Гэр бүл
   • Гэр бүлийг хүчирхийллээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх.
   • Гэр бүлийн боловсрол, эераг харилцаа хандлагыг төлөвшүүлэх, сурталчилгаа мэдээллийг бэлтгэж нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах.
   • Гэр бүлд сэтгэл зүйн зөвөлгөө, мэдээлэл өгөх.
   • Эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх.
  • Залуучууд

   15-34 насны нийгмийн үйлчилгээ зайлшгүй шаардлагатай байгаа өвсөр үе залуучуудын нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор дараах үйлчилгээнүүдийг үзүүлж байна.

   • Амьдрах ухааны сургалт.
   • Бэлгийн болон цогц боловсрол олгох эрүүл мэндийн сургалт.
   • Компьютерийн анхан болон ахисан шатны сургалт.
 • Байгууллагын утасны жагсаалт

  Албан тушаал

  Овог нэрс

  Хувийн утас

  Албаны утас

  1.  

  Хэлтсийн дарга

  Б. Даваажаргал

  99185220

  70007292

  1.  

  Эрх зүй, албан хэрэг хөтлөлт, архив, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

  Ш.Уянга

  99039765

  1.  

  Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, мэдээллийн технологи, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

  Ц. Баасандугар

  91820028

  1.  

  Нягтлан бодогч

  Г.Баясгалан

  99028428

  1.  

  Сургалт, салбар дундын зохицуулалт, гадаад, дотоод хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

  Г.Өрнөхбилэг

  99463335

  1.  

  Хүүхдийн хөгжил, оролцоо, хүүхэд харах үйлчилгээ, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

  Б.Алунгоо

  99754430  96220056

  70007292

  1.  

  Өсвөр үе, залуучуудын хөгжил, оролцоо, хөтөлбөр хариуцсан зохицуулагч

  Л.Хулан

  94491022

  1.  

  Өсвөр үе, залуучуудын боловсрол, зөвлөгөө мэдээлэл, хөдөлмөр эрхлэлт  хариуцсан нийгмийн ажилтан

  Б.Дуламсүрэн

  99035563

  1.  

  Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, хууль зүйн хороо, хамтарсан баг, шуурхай үйлчилгээ, хороод хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

  Б.Тэлмэн

  88057931

  1.  

  Гэр бүлийн боловсрол, зөвлөгөө мэдээлэл, хөтөлбөр, шуурхай үйлчилгээ, хороод хариуцсан мэргэжилтэн

  А.Ариунтуяа

  99048810

  1.  

  Хүүхдийн тусламжийн утас 108, эрсдэлийн үнэлгээ, шуурхай үйлчилгээ, хороод хариуцсан мэргэжилтэн

  Г.Юмжирдулам

  91916648

  1.  

  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залуучуудын асуудал, шуурхай үйлчилгээ, хороод хариуцсан мэргэжилтэн

  Б.Оюун-Эрдэнэ

  99966197

  1.  

  Асрамж, халамжийн байгууллага, хараа хяналтгүй, хөдөлмөр эрхлэгч  хүүхэд, түр хамгаалах байрны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

  Г.Өрнөхбилэг

  88308390

  14. Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Г.Амартүвшин 90201060
  15. Зорилтот бүлгийн залуучууд, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Э. Дугармаа 99655412

  16.

  Жолооч Ц. Хуяг 88003192

   

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.