©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

" Хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтэс"-с үзүүлж буй үйлчилгээ

 • Худалдааны чиглэлээр бүрдүүлэх бичиг баримт

  Хариуцсан мэргэжилтэн Г. Тэмүүжин  Утас:70130954

  Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэн бол хүсэлт, цахим үнэмлэхийн хуулбар
  • ААНБ бол албан бланка дээр хүсэлт бичих /ААНБ-ын томилогдсон захирлаар гарын үсэг зуруулсан байх, томилогдсон захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар байх/
  • ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар /хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/
  • Хог тээврийн гэрээ /Баянгол-Шинэ өргөө ОНӨААТҮГ/, сүүлийн 6 сар төлсөн баримт
  • Галын дүгнэлт /БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтсээс/
  • Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс ажлын байрны улсын байцаагчийн дүгнэлт буюу бүртгэлийн хуудас 
  • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар  /үйлчилгээний зориулалттай, өргөтгөлтэй бол өргөтгөлийн зөвшөөрөл, газрын төлбөрийн акт, Ерөнхий менежерийн тушаал хавсаргасан байх, түрээсийн гэрээ, барилгын байцаагчийн дүгнэлт/
  • Татварын хэлтсээс авсан татварын тодорхойлолт 
  • Батламжны үнэ 10,000 төгрөг  /БГД  ЗДТГ  НС  100200555001 төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ/
  • Тохижилт, хаягжилтын зураг
  • Орчны 50 метр орчмын зураглал
  • Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ

  Тохижилтын хүрээнд заавал хийгдсэн байх ажлууд:

  • Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогийн савтай байх
  • Гадна дотно хяналтын камертай байх
  • Нийтийн эзэмшлийн талбайн 30-аас доошгүй хувьд ногоон байгууламж хийгдсэн байх
  • Нийтийн эзэмшлийн талбайд туссан гэрэлтүүлэгтэй байх
  • Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягтай байх
  • Реклам, чимэглэл, хаягийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх         

  Нэмэлтээр

  • Тамхины зөвшөөрөл авах бол хорооны Засаг даргаас дэмжсэн албан бичиг авах, хариуцсан мэргэжилтнээр хэмжилт хийлгэх
  • Гэр хороололд үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, ААНБ нь халаалтыг цахилгаан болон хийн халаагуурт шилжүүлж, хариуцсан мэргэжилтэн болон хорооны Засаг даргаар баталгаажуулах.
 • Хоол үйлдвэрлэл, аялал жуулчлалын чиглэлээр бүрдүүлэх бичиг баримт

  Хариуцсан мэргэжилтэн Б.Бат-Өлзий  Утас:70130954

  Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэн бол хүсэлт, цахим үнэмлэхийн хуулбар
  • ААНБ бол албан бланка дээр хүсэлт бичих /ААНБ-ын томилогдсон захирлаар гарын үсэг зуруулсан байх, томилогдсон захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар байх/
  • ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар /хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/
  • Хог тээврийн гэрээ /Баянгол-Шинэ өргөө ОНӨААТҮГ/, сүүлийн 6 сар төлбөр төлсөн баримт
  • Галын дүгнэлт /БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтсээс/
  • Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс ажлын байрны улсын байцаагчийн дүгнэлт буюу бүртгэлийн хуудас 
  • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар  /үйлчилгээний зориулалттай, өргөтгөлтэй бол өргөтгөлийн зөвшөөрөл, газрын төлбөрийн акт, Ерөнхий менежерийн тушаал хавсаргасан байх, түрээсийн гэрээ, барилгын байцаагчийн дүгнэлт/
  • Татварын хэлтсээс авсан татварын тодорхойлолт
  • Батламжны үнэ 10,000 төгрөг /БГД  ЗДТГ  НС  100200555001 төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ/
  • Тохижилт, хаягжилтын зураг
  • Орчны 50 метр зураглал
  • Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ

  Тохижилтын хүрээнд заавал хийгдсэн байх ажлууд:

  • Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогийн савтай байх
  • Гадна дотно хяналтын камертай байх
  • Нийтийн эзэмшлийн талбайн 30-аас доошгүй хувьд ногоон байгууламж хийгдсэн байх
  • Нийтийн эзэмшлийн талбайд туссан гэрэлтүүлэгтэй байх
  • Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягтай байх
  • Реклам, чимэглэл, хаягийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх

  Нэмэлтээр:

  • Караоке, диско, биллиард  баарны үйлчилгээ эрхлэгчид /Нийслэлийн соёл урлагийн газрын тусгай зөвшөөрөл/
  • Гэр хороололд үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, ААНБ нь халаалтыг цахилгаан болон хийн халаагуурт шилжүүлж, хариуцсан мэргэжилтэн болон хорооны Засаг даргаар баталгаажуулах.
 • Хүнс, хөдөө аж ахуй, ахуйн үйлчилгээний чиглэлээр бүрдүүлэх бичиг баримт

  Хариуцсан мэргэжилтэн О.Баярмаа  Утас:70130954

  Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэн бол хүсэлт, цахим үнэмлэхийн хуулбар
  • ААНБ бол албан бланка дээр хүсэлт бичих /ААНБ-ын томилогдсон захирлаар гарын үсэг зуруулсан байх, томилогдсон захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар байх/
  • ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар /хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/
  • Хог тээврийн гэрээ /Баянгол-Шинэ өргөө ОНӨААТҮГ/, сүүлийн 6 сар төлбөр төлсөн баримт
  • Галын дүгнэлт /БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтсээс/
  • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар  /үйлчилгээний зориулалттай, өргөтгөлтэй бол өргөтгөлийн зөвшөөрөл, газрын төлбөрийн акт, Ерөнхий менежерийн тушаал хавсаргасан байх, түрээсийн гэрээ, барилгын байцаагчийн дүгнэлт/
  • Татварын хэлтсээс авсан татварын тодорхойлолт
  • Батламжны үнэ 10,000 төгрөг /БГД  ЗДТГ  НС  100200555001 төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ/
  • Тохижилт, хаягжилтын зураг
  • Орчны 50 метр орчмын зураглал
  • Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ

  Тохижилтын хүрээнд заавал хийгдсэн байх ажлууд:

  • Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогийн савтай байх
  • Гадна дотно хяналтын камертай байх
  • Нийтийн эзэмшлийн талбайн 30-аас доошгүй хувьд ногоон байгууламж хийгдсэн байх
  • Нийтийн эзэмшлийн талбайд туссан гэрэлтүүлэгтэй байх
  • Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягтай байх
  • Реклам, чимэглэл, хаягийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх

  Нэмэлтээр:

  • Саун, массажны үйлчилгээ эрхлэгчид Эрүүгийн цагдаагийн газрын Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсээс тодорхойлолт авсан байх
  • Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ эрхлэгчид Нийслэлийн цагдаагийн газрын тодорхойлолт авсан байх
  • Гэр хороололд үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, ААНБ нь халаалтыг цахилгаан болон хийн халаагуурт шилжүүлж, хариуцсан мэргэжилтэн болон хорооны Засаг даргаар баталгаажуулах.
 • Авто засвар үйлчилгээний чиглэлээр бүрдүүлэх бичиг баримт

  Хариуцсан мэргэжилтэн Д.Батбаяр  Утас:70130954

  Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэн бол хүсэлт, цахим үнэмлэхийн хуулбар
  • ААНБ бол албан бланка дээр хүсэлт бичих /ААНБ-ын томилогдсон захирлаар гарын үсэг зуруулсан байх, томилогдсон захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар байх/
  • ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар /хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/
  • Хог тээврийн гэрээ /Баянгол-Шинэ өргөө ОНӨААТҮГ/, сүүлийн 6 сар төлбөр төлсөн баримт
  • Галын дүгнэлт /БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтсээс/
  • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар  /үйлчилгээний зориулалттай, өргөтгөлтэй бол өргөтгөлийн зөвшөөрөл, газрын төлбөрийн акт, Ерөнхий менежерийн тушаал хавсаргасан байх, түрээсийн гэрээ, барилгын байцаагчийн дүгнэлт/
  • Татварын хэлтсээс авсан татварын тодорхойлолт 
  • Батламжны үнэ 10,000 төгрөг /БГД  ЗДТГ  НС  100200555001 төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ/
  • Тохижилт, хаягжилтын зураг
  • Орчны 50 метр орчмын зураглал
  • Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ

  Тохижилтын хүрээнд заавал хийгдсэн байх ажлууд:

  • Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогийн савтай байх
  • Гадна дотно хяналтын камертай байх
  • Нийтийн эзэмшлийн талбайн 30-аас доошгүй хувьд ногоон байгууламж хийгдсэн байх
  • Нийтийн эзэмшлийн талбайд туссан гэрэлтүүлэгтэй байх
  • Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягтай байх
  • Реклам, чимэглэл, хаягийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх

  Нэмэлтээр:

  • Нийслэлийн тээврийн газрын саналын хуудас авсан байх
  • Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ /Нийслэлийн Байгаль орчны газраас/
  • Гэр хороололд үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, ААНБ нь халаалтыг цахилгаан болон хийн халаагуурт шилжүүлж, хариуцсан мэргэжилтэн болон хорооны Засаг даргаар баталгаажуулах.

   

 • Үйлдвэрлэл, инновацийн чиглэлээр бүрдүүлэх бичиг баримт

  Хариуцсан мэргэжилтэн: Л.Даваацэрэн Утас:70130954

  Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэн бол хүсэлт, цахим үнэмлэхийн хуулбар
  • ААНБ бол албан бланка дээр хүсэлт бичих /ААНБ-ын томилогдсон захирлаар гарын үсэг зуруулсан байх, томилогдсон захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар байх/
  • ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар /хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/
  • Хог тээврийн гэрээ /Баянгол-Шинэ өргөө ОНӨААТҮГ/, сүүлийн 6 сар төлбөр төлсөн баримт
  • Галын дүгнэлт /БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтсээс/
  • Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс ажлын байрны улсын байцаагчийн дүгнэлт буюу бүртгэлийн хуудас 
  • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар  /үйлчилгээний зориулалттай, өргөтгөлтэй бол өргөтгөлийн зөвшөөрөл, газрын төлбөрийн акт, Ерөнхий менежерийн тушаал хавсаргасан байх,  түрээсийн гэрээ, барилгын байцаагчийн дүгнэлт/
  • Татварын хэлтсээс авсан татварын тодорхойлолт
  • Батламжны үнэ 10,000 төгрөг /БГД  ЗДТГ  НС  100200555001 төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ/
  • Тохижилт, хаягжилтын зураг
  • Орчны 50 метр орчмын зураглал
  • Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ

  Тохижилтын хүрээнд заавал хийгдсэн байх ажлууд:

  • Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогийн савтай байх
  • Гадна дотно хяналтын камертай байх
  • Нийтийн эзэмшлийн талбайн 30-аас доошгүй хувьд ногоон байгууламж хийгдсэн байх
  • Нийтийн эзэмшлийн талбайд туссан гэрэлтүүлэгтэй байх
  • Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягтай байх
  • Реклам, чимэглэл, хаягийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх

  Нэмэлтээр:

  • Гэр хороололд үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, ААНБ нь халаалтыг цахилгаан болон хийн халаагуурт шилжүүлж, хариуцсан мэргэжилтэн болон хорооны Засаг даргаар баталгаажуулах
Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.