©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

" Иргэдэд үйлчлэх төв"-с үзүүлж буй үйлчилгээ

  • ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ
    • Эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, иргэдийн хүсэлтээр өргөдөл, гомдол, нэхэмжлэл бичих, баримт бичгийн төсөл боловсруулах, иргэдийн хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэхийн тулд төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран сургалт сурталчилгаа зохион байгуулж ажиллах;
    • Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгал болон нийгмийн халамжийн чиглэлээр иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллах;
    • Хөдөлмөр зуучлалын чиглэлээр дүүргийн иргэдэд ажлын байрны холбогдолтой мэдээ мэдээллийг цаг тухайд нь өгч ажилд зуучилж ажиллах;
Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.