©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

" Цагдаагийн I хэлтэс"-с үзүүлж буй үйлчилгээ

  • Үйл ажиллагааны чиглэл

    Иргэд байгууллагаас гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн талаарх дуудлага мэдээллийг 24 цагаар хүлээн авч шалгаж шийдвэрлэх, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулах нийтийн хэв журам хамгаалах олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэрэг захиргааны зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах.Иргэдийг эрүүлжүүлэн түр саатуулах.

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.