©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

" Худалдан авах ажиллагааны газар"-с үзүүлж буй үйлчилгээ

  • Үйл ажиллагааны чиглэл

    Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, дүрэм журмыг баримтлан батлагдсан төсөв, төлөвлөгөөний дагуу бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах чиг үүрэг бүхий байгууллага юм.

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.